Pro výrobce

Sekce obsahující formuláře pro výrobce elektřiny.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, naleznete na www.cezdistribuce.cz/gdpr.

PRO MIKROZDROJE

(do 10 kW, bez licence, bez možnosti dodávky do distribuční soustavy, zjednodušený způsob připojení)

Žádost o uzavření/změnu smlouvy o připojení mikrozdroje (napěťová hladina nn) - ke stažení je také interaktivní verze, k otevření a vyplnění je potřeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader

Tato žádost se předkládá, pokud připojujete v odběrném místě mikrozdroj v souladu s § 28 odst. 5 a 6 energetického zákona v režimu zjednodušeného procesu připojení.

(do 10 kW, bez licence, s možností dodávky do distribuční soustavy, připojení procesem PPP)

Žádost o připojení elektrického zařízení (napěťová hladina nn) - ke stažení je také interaktivní verze, k otevření a vyplnění je potřeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader

Tato žádost se předkládá, pokud připojujete v odběrném místě mikrozdroj v souladu s § 28 odst. 5 a 6 energetického zákona ve standardním režimu (nebyla naměřena impedance v tolerančních mezích).

PRO VÝROBNY

(s licencí, s možností dodávky do distribuční soustavy, připojení procesem PPP)

Žádost o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě (napěťová hladina nn)

Tato žádost o připojení výrobny k distribuční soustavě na napěťové hladině nízkého napětí se předkládá, pokud chcete připojit novou výrobnu elektřiny nebo navýšit rezervovaný výkon stávající výrobny, rekonstruovat výrobnu apod.

Žádost o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě (napěťová hladina vn, vvn)

Tato žádost o připojení výrobny k distribuční soustavě na napěťové hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí se předkládá, pokud chcete připojit novou výrobnu elektřiny nebo navýšit rezervovaný výkon stávající výrobny, rekonstruovat výrobnu apod. Nedílnou součástí této žádosti je Dotazník pro vlastní výrobnu (interaktivní verze).

Žádost - Smlouva o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě (napěťová hladina nn, vn, vvn)

Tato žádost/smlouva o připojení se předkládá po splnění technických podmínek připojení a slouží k uzavření smlouvy o připojení výrobny.

Žádost o zkušební provoz - ke stažení je také interaktivní verze, k otevření a vyplnění je potřeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader

Žádost o zajištění služby distribuční soustavy pro ověření technických parametrů, provozních hodnot a prokázání provozuschopnosti nově instalované či rekonstruované výrobny nebo lokální distribuční soustavy (LDS) je nutné podávat nejméně 30 kalendářních dní před požadovaným termínem zahájení zkušebního provozu. Pro výrobce platí, že maximální hodnota čtvrthodinového elektrického výkonu dodávky a odběru naměřená v předávacím místě výrobny v průběhu provozu pro ověření technologie nemůže být vyšší, než je hodnota rezervovaného výkonu a příkonu sjednaného ve smlouvě o připojení.