Přeložky zařízení distribuční soustavy

Sekce obsahující formulář pro přeložku zařízení distribuční soustavy.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, naleznete na www.cezdistribuce.cz/gdpr.

2 30 Žádost o přeložku zařízení distribuční soustavy - ke stažení je také interaktivní verze, k otevření a vyplnění je potřeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader

Vyplňte tento formulář, pokud žádáte o dílčí změnu trasy nebo přemístění některých prvků zařízení distribuční soustavy.