Ostatní

Sekce obsahující žádosti o náhradu za nedodržení garantovaného standardu, o vypnutí zařízení, o převod/vrácení podílu a o změnu typu měření.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, naleznete na www.cezdistribuce.cz/gdpr.

2 50 Žádost  fyzické osoby - nepodnikatele

2 51 Žádost fyzické osoby - podnikatele

2 52 Žádost právnické osoby

Tyto formuláře slouží k uplatnění žádosti o náhradu za nedodržení garantovaného standardu kvality přenosu nebo distribuce a dodávek elektřiny a souvisejících služeb podle § 4 vyhlášky č. 540/2005 Sb.

2 53 Žádost o převedení/vrácení podílu na oprávněných nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu

Tato žádost o převedení/vrácení podílu na oprávněných nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu se podává provozovateli distribuční soustavy. V žádosti je nutné odůvodnit převod/vrácení podílu a doložit doklad o zaplacení.

2 54 Požadavek na vypnutí a zajištění zařízení distribuční soustavy - ke stažení je také interaktivní verze, k otevření a vyplnění je potřeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader

Tento formulář slouží k uplatnění požadavku na vypnutí a zajištění zařízení distribuční soustavy.

2 55 Žádost o instalaci jiného typu měření - ke stažení je také interaktivní verze, k otevření a vyplnění je potřeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader

Tato žádost na změnu typu měření (instalaci vyššího typu, popř. návrat z vyššího typu na stanovený) s připojeným podpisem se podává provozovateli distribuční soustavy na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, Plzeň, PSČ 326 00. Služby spojené se změnou typu měření jsou zpoplatněny dle Ceníku služeb ČEZ Distribuce, a. s.