První paralelní připojení

ČEZ Distribuce, a. s., v souladu se zněním Pravidel provozování distribuční soustavy (PPDS), zveřejňuje základní informace o prvním paralelním připojení výrobny k distribuční soustavě a jejím uvedení do provozu. První paralelní připojení výrobny k síti je možno provést pouze na základě souhlasu provozovatele distribuční soustavy (PDS) společnosti ČEZ Distribuce, a. s.