Aktuality

Distribuce

Z důvodu sjednocení přístupu k připojeným výrobnám došlo z naší strany k rozdělení kombinovaného EAN na dva samostatné – jeden EAN pro data spotřeby, druhý EAN pro data výroby

Nejčastější dotazy pro téma rozdělení kombinovaného EAN pro výrobní zdroje.

22. 5. 2023

Distribuce

Další postup pro výrobce dotčené aktivací Omezovacího plánu

Dne 10.4.2023 byl z důvodu nevyrovnané výkonové bilance v elektrizační soustavě ČR aktivován "Omezovací plán výroby FVE a VTE" pro výrobny s instalovaným výkonem nad 100 kW.

3. 5. 2023

Distribuce

Na Velikonoční pondělí byl aktivován "Omezovací plán výroby FVE a VTE"

Dne 10.4.2023 byl z důvodu nevyrovnané výkonové bilance v elektrizační soustavě ČR aktivován "Omezovací plán výroby FVE a VTE" pro výrobny s instalovaným výkonem nad 100 kW.

25. 4. 2023

Distribuce

Provozování výrobny elektřiny s instalovaným výkonem do 50 kW

S účinností od 24. 1. 2023 může zákazník podle zákona 458/2000 Sb. § 28, odstavce 5 provozovat výrobnu elektřiny s instalovaným výkonem do 50 kW, pokud je propojena s přenosovou soustavou nebo s distribuční soustavou a pokud není ve stejném odběrném místě připojena jiná výrobna elektřiny, pouze na základě uzavřené smlouvy o připojení, která zahrnuje i připojení výrobny elektřiny.

24. 1. 2023