27. 12. 2022

Stanovení kategorie výrobce pro období od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024

Oznámení výrobcům elektřiny o povinnostech pro stanovení kategorie výrobce ve smyslu vyhlášky č. 408/2015 Sb., o pravidlech trhu s elektřinou, v platném znění.

Pokud se na základě měření za předchozí kalendářní rok řadí vaše výrobna do první kategorie, sdělte nám tuto skutečnost nejpozději do 31. 1. 2023 prostřednictvím samoobslužné internetové aplikace Distribuční portál (volba Nový požadavek >> Výrobny >> Oznámení kategorie výrobce). U příslušného předávacího místa výrobny uveďte, do které kategorie má být vaše výrobna na období od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024 zařazena. Máte-li připojeno více výroben, zadávejte prosím zvlášť pro každou výrobnu samostatný požadavek, specifikaci výrobny provedete pomocí vyhledávacího filtru při zadání požadavku.

Na základě sdělení výrobce o zařazení výrobny do příslušné kategorie doručeného nejpozději do 31. 1. 2023 bude společnost ČEZ Distribuce, a. s., provádět zařazení výrobny do příslušné kategorie dle Výkazu o výrobě a spotřebě elektřiny výrobce, který dle vyhlášky č. 408/2015 Sb. předává každý výrobce za příslušnou výrobnu do informačního systému operátora trhu.

V případě, že se na základě měření za předcházející kalendářní rok řadí výrobna do druhé kategorie, nemusíte nám sdělení zasílat. Pokud výše uvedené sdělení výrobce o zařazení výrobny do příslušné kategorie nebude doručeno společnosti ČEZ Distribuce, a. s., nejpozději do 31. 1. 2023, bude výrobna pro období od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2024 zařazena do druhé kategorie. Obdobně bude postupováno i v případě, že výrobce nepředal do informačního systému operátora trhu Výkazy o výrobě a spotřebě elektřiny výrobce dotčené výrobny pro sledované období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

VÍCE INFORMACÍ