22. 5. 2023

Z důvodu sjednocení přístupu k připojeným výrobnám došlo z naší strany k rozdělení kombinovaného EAN na dva samostatné – jeden EAN pro data spotřeby, druhý EAN pro data výroby

Nejčastější dotazy pro téma rozdělení kombinovaného EAN pro výrobní zdroje.

Co to znamená "kombinovaný" EAN u výroben?

Jedná se o stejný EAN (identifikační číslo odběrného místa elektřiny), který byl přidělen jak pro data spotřeby, tak pro data výroby (dodávky do distribuční soustavy (dále jen DS)).

Z jakého důvodu došlo k rozdělení "kombinovaného" EAN u výroben?

Z důvodu sjednocení přístupu k připojeným výrobnám došlo z naší strany k rozdělení kombinovaného EAN na dva samostatné – jeden EAN pro data spotřeby, druhý EAN pro data výroby (dodávky do DS).

Co tato změna pro mě, jako výrobce elektřiny, znamená?

Jediná změna nastane ve vyplňování výkazu u Operátora trhu s elektřinou (dále jen OTE), který bude potřeba již vyplňovat na nový výrobní EAN pro data výroby (dodávky do DS).

Jak se mi budou zobrazovat nově naměřená data v Portálu naměřených dat (dále jen PND) pro rozdělení EAN?

V PND uvidíte data vždy pod stávajícím EAN, který po rozdělení EAN bude určen výhradně pro data spotřeby. Není tedy potřeba provádět žádnou změnu či přenastavení v PND.

Pošlete mi novou Smlouvu o připojení výrobny s oběma EAN?

Rozdělení kombinovaného EAN na dva samostatné EAN nevyžaduje vystavení nové Smlouvy o připojení výrobny.

Potřebuji novou Smlouvu o připojení výrobny, abych mohl oslovit dodavatele zajišťujícího prodej elektřiny např. pro změnu dodavatele u nově přiděleného EAN pro data výroby (dodávky do DS)?

Rozdělení kombinovaného EAN na dva samostatné EAN nevyžaduje vystavení nové Smlouvy o připojení výrobny. Na základě vámi podané žádosti prostřednictvím formuláře  Žádost - Smlouva o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě (nn, vn, vvn) vám vystavíme a zašleme novou Smlouvu. Vyplněný a podepsaný formulář nám prosím doložte přes Distribuční portál formou obecného požadavku.

Pokud si nestihnu najít dodavatele zajištujícího prodej elektřiny pro nový EAN pro data výroby (dodávky do DS), co to pro mě znamená?

Pokud nebudete mít do příslušného data dodavatele pro nový EAN pro data výroby (dodávky do DS), může být dodávka do distribuční soustavy chápana jako neoprávněná. A zároveň vám OTE neumožní vyplnit výkazy vyrobené elektřiny.

Co to znamená neoprávněná dodávka? Plynou z toho pro mě nějaké sankce či poplatky?

Neoprávněná dodávka do distribuční soustavy není povolena. Pokud si pro svůj výrobní EAN nezajistíte včas dodavatele elektřiny, nemáte nárok na úhradu vámi dodané elektřiny do přenosové nebo distribuční soustavy. Dále v PND neuvidíte data o své výrobě.

Dle znění energetického zákona č. 458/200 Sb. vám z důvodu neoprávněné dodávky nehrozí žádné sankce.

Co musím udělat proto, abych vyplňoval výkazy na OTE pro nový EAN pro data výroby (dodávky do DS)?

Obraťte se prosím na OTE, který vám sdělí přesný postup v rámci změny rozdělení kombinovaných EAN.  Popřípadě můžete využít jejich internetové stránky, kde jsou uvedeny časté dotazy v rámci výrobních zdrojů.

Musím si žádat nově o podporu (povinný/vynucený výkup, zelený bonus) u OTE na nový EAN pro data výroby (dodávky do DS)?

Obraťte se prosím na OTE, který vám sdělí přesný postup v rámci změny rozdělení kombinovaných EAN.  Popřípadě můžete využít jejich internetové stránky, kde jsou uvedeny časté dotazy v rámci výrobních zdrojů.