25. 4. 2023

Na Velikonoční pondělí byl aktivován "Omezovací plán výroby FVE a VTE"

Dne 10.4.2023 byl z důvodu nevyrovnané výkonové bilance v elektrizační soustavě ČR aktivován "Omezovací plán výroby FVE a VTE" pro výrobny s instalovaným výkonem nad 100 kW.

V pondělí 10. dubna 2023 aktivoval provozovatel přenosové soustavy společnost ČEPS, a. s. (dále jen ČEPS) tzv. „Omezovací plán výroby FVE a VTE“ z důvodu nevyrovnané výkonové bilance v elektrizační soustavě ČR. Omezovací plán byl konkrétně aktivován na fotovoltaické elektrárny s instalovaným výkonem nad 100 kW, a to na území provozovatelů distribučních soustav společností ČEZ Distribuce, a. s. a EG.D, a. s ., po dobu zhruba 2 hodin ve výši cca 400 MW.  Nejednalo se o vyhlášení předcházení stavu nouze. 

O aktivaci omezovacího plánu rozhodla ČEPS po vyčerpání běžně dostupných provozních opatření k řízení elektrizační soustavy, tedy po využití služeb výkonové rovnováhy. 

FVE, kterým byla snížena výroba, mají podle vyhlášky č. 79/2010, o dispečerském řízení elektrizační soustavy, nárok na kompenzaci. 

Společnosti ČEPS, ČEZ Distribuce a EG.D nyní vyhodnocují  podklady včetně reakce výroben na dispečerský pokyn k zahájení a ukončení výroby, na jejichž základě bude kompenzace provedena. Další informace ke kompenzacím bude uveřejněna po ukončení analýzy na webových stránkách uvedených společností.