Revize elektrických zařízení

Společnost ČEZ Distribuce akceptuje jako doklad o revizi:

  1. u odběrných míst s měřením typu C (neprůběhové měření) – požadujeme doložení platné Zprávy o revizi elektrické instalace anebo Potvrzení o vydání platné zprávy o revizi elektrické instalace (dále jen zpráva o revizi). Oba dokumenty považujeme za rovnocenné.
  2. u odběrných míst s měřením typu A, B (průběhové měření) – vždy požadujeme doložení platné Zprávy o revizi elektrické instalace.

 

Nepožadujeme předkládání zpráv o výchozích revizích pro celá odběrná místa (pro celou provozovnu typu výrobní dílna), ale pro neměřenou část – přívodní vedení nn budované žadatelem (výjimkou je např. byt nebo drobná provozovna, kdy zpravidla existuje pouze souhrnná zpráva o revizi pro připojení a vlastní zařízení odběrného místa).