ZE314

Elektroměr ZE314
Displej elektroměru ZE314
Hodnota odebrané elektrické energie v jednotkách kWh ve vysokém tarifu T1 (1.8.1)
Hodnota odebrané elektrické energie v jednotkách kWh v nízkém tarifu T2 (1.8.2)
Hodnota dodané elektrické energie v jednotkách kWh P (2.8.0)
Symbol trojúhelníku signalizuje aktivní tarif T1 nebo T2
Šipka signalizuje směr toku elektrické energie (+P odběr, -P dodávka)
Bargraf indikuje velikost okamžitého výkonu
Indikace připojení elektroměru k elektrické síti na fáze L1, L2, L3
Číslo elektroměru ZE314
Přesné typové označení elektroměru
Výrobní číslo elektroměru, které naleznete na faktuře
Světelná dioda pro indikaci průchodu elektrické energie
Seznam elektroměrů:

Popis elektroměru

Třífázové elektroměry ZE314.D0B1B012-061 se používají na odběrných místech pro měření odebírané i dodávané elektrické energie v třídě přesnosti A. Průchod elektrické energie je indikován blikáním červené diody na panelu přístroje. Odebíraná energie je zaznamenávána v jednom nebo ve dvou tarifech, dodávaná je ukládána bez rozlišení tarifu. Podle směru toku proudu je energie ukládána do jednoho registru T1 (1.8.1) při odběru s jednotarifovou distribuční sazbou nebo do registrů T1 (1.8.1) a T2 (1.8.2) při dvoutarifovém odběru a do registru P (2.8.0) při instalované lokální výrobě. Naměřené hodnoty jsou zobrazovány na podsvíceném displeji přístroje. Elektroměr je vybaven baterií pro zálohu reálného času a zobrazení v beznapěťovém stavu. Elektronický měřicí systém je zabudován v pouzdře s průhledným krytem, pod kterým je uložen i displej a identifikační štítek elektroměru. Šrouby krytu elektroměru jsou zajištěny úředními značkami (plombami).

Odebíraná elektrická energie je ukládána v energeticky nezávislé paměti do oddělených registrů a zobrazována displejem elektroměru na 7 celých míst v jednotkách elektrické práce [kWh]. Informace o aktuálním stavu jednotlivých registrů rolují na displeji v 8 vteřinovém intervalu. Zobrazením šiky doprava s označením +P nebo doleva s -P je indikován směr toku elektrické energie. Bargraf v rohu displeje podává informaci o aktuálním měřeném výkonu. Přítomnost fázového napětí je indikována rozsvícením symbolů L1, L2, L3. Detailní popis zobrazovaných informací naleznete na obrázku.

Smlouva uvádí odpovědnost odběratele za stav odběrného místa. Mimo jiné musí být elektroměr opatřen úředními plombami. V opačném případě volejte neprodleně naši bezplatnou linku 800 850 860.

Na obrázku je zobrazen typ třífázovového elektroměru ZE314. D0B1B012-061 pro přímé měření odběru  (ve vysokém a nízkém tarifu) a dodávky elektrické energie.

Rozpoznání chyby elektroměru

Poruchu přístroje lze identifikovat v provozním stavu nezobrazováním displeje, případně jiným zobrazováním než dle popsaných variant. Pokud zjistíte, že při průchodu proudu nebliká signalizační dioda, tak má elektroměr rovněž poruchu. Závady elektroměru nám prosím oznamte neprodleně na bezplatnou linku 800 850 860, nebo písemně na info {zavináč} cezdistribuce {tečka} cz. Děkujeme.

Jak odečíst informace ze štítku elektroměru a jak rozpoznat právě aktivní tarif

Třífázové elektroměry ZE314. D0B1B012-061 jsou používány buď v zapojení pro měření v jednom tarifu, kdy nad označením T1 (vysoký tarif) trvale svítí symbol trojúhelníku, nebo pro měření ve dvou tarifech a tehdy symbol trojúhelníku svítí vždy nad právě aktivním tarifem T1 (vysoký tarif) nebo T2 (nízký tarif) podle smlouvou sjednané distribuční sazby. Výrobní číslo elektroměru je uvedeno na typovém štítku pod čárovým kódem.

Vytisknout informace o elektroměru