ZE 312

Elektroměr ZE 312
Displej elektroměru ZE 312
hodnota odebrané elektrické energie v jednotkách [kWh] v tarifu T1
indikace připojení elektroměru k elektrické síti na fáze L1, L2, L3
bargraf indikuje velikost okamžitého odebíraného výkonu
symbol trojúhelníku pro signalizaci aktivního tarifu T1. V zapojení pro měření v jednom tarifu svítí trvale nad T1.
Číslo elektroměru ZE 312
přesné typové označení
světelná dioda pro indikaci průchodu elektrické energie
výrobní číslo elektroměru, které je uvedeno na faktuře pro zúčtování
Seznam elektroměrů:

Popis elektroměru

Třífázové elektroměry ZE312.D0B1T se používají na odběrných místech pro měření elektrické energie v jednom nebo ve dvou tarifech. Odběratelé, kteří mají smlouvu na odběr v jednom tarifu, nemají k elektroměru připojeno zařízení pro dálkové ovládání tarifů HDO ani lokální časový spínač. Odebíraná elektrická energii je indikována blikáním červené diody na panelu přístroje a ukládána do jednoho registru T1, anebo do obou registrů T1 a T2. Naměřené hodnoty jsou zobrazovány na podsvíceném displeji přístroje. Elektronický měřicí systém je zabudován v pouzdře s průhledným krytem, pod kterým je uložen i displej a identifikační štítek elektroměru. Šrouby krytu elektroměru jsou zajištěny úředními značkami (plombami).

Odebíraná elektrická energie je ukládána v energeticky nezávislé paměti do oddělených, nenulovatelných registrů podle právě aktivovaného tarifu a zobrazována displejem elektroměru na 7 celých míst v jednotkách elektrické práce [kWh].
u elektroměru pro měření ve dvou tarifech je řízeno buď pomocí dálkového ovládání přijímačem HDO, nebo pomocí lokálního ovládání z časového spínače.

Smlouva uvádí odpovědnost odběratele za stav odběrného místa. Mimo jiné musí být elektroměr opatřen úředními plombami. V opačném případě volejte neprodleně naši bezplatnou linku 800 850 860.

Na obrázku je zobrazen třífázový elektroměr pro přímé měření ve dvou tarifech typ ZE312.D0B1T022-010.

Rozpoznání chyby elektroměru

Pokud displej elektroměru nezobrazuje všechny údaje dle popsaných variant, nebo zobrazuje jiné hodnoty než číslice a nebo displej nezobrazuje, pak je elektroměr v poruše. V takovém případě pokud zjistíte chybu elektroměru, oznamte nám to, prosím, neprodleně na bezplatnou linku 800 850 860, nebo písemně na info {zavináč} cezdistribuce {tečka} cz. Děkujeme.

Jak odečíst infirmace ze štítku elektroměru a jak rozpoznat právě aktivní tarif

Třífázové elektroměry ZE312.D0B1T v zapojení pro měření v jednom tarifu zobrazují na displeji odebranou elektrickou energii na 7 celých míst v jednotkách [kWh] (bez desetinného místa). Zobrazování naměřených hodnot na displeji v jednotlivých tarifech se automaticky přepíná v intervalu 8 vteřin. Označení T1 znamená vysoký tarif (VT) a T2 nízký tarif (NT). V zapojení pro měření v jednom tarifu je signalizace aktivního tarifu symbolem trojúhelníku trvale nad T1 a odebíraný elektrický proud je zaznamenáván pouze do registru T1. Příklady možných variant zobrazení jsou na obrázcích.

Vytisknout informace o elektroměru