ZE 112

Elektroměr ZE 112
Displej elektroměru ZE 112
Nad Nad nápisem „Aktivní tarif“ se zobrazuje v tzv. bargrafu právě odebíraná velikost elektrického výkonu. Má pouze informativní charakter.
Typ elektroměru.
Číslo elektroměru.
Číslo elektroměru ZE 112
Právě aktivní tarif, tj. tarif, do kterého je zaznamenáván odebíraný elektrický proud je signalizován symbolem trojúhelníku nad T1 nebo T2.
Nad nápisem „Aktivní tarif“ se zobrazuje v tzv. bargrafu právě odebíraná velikost elektrického výkonu. Má pouze informativní charakter.
Typ elektroměru.
Číslo elektroměru.
Seznam elektroměrů:

Popis elektroměru

ZE112.D0A1B011-010, ZE112.D0A1B021-011
jsou jednofázové statické elektroměry pro přímé měření v jednom tarifu.

ZE 112.D0B1B012-010, ZE 112.D0B1B022-011
jsou jednofázové statické elektroměry pro přímé měření ve dvou tarifech.

Odebraná elektrická energie je zobrazována v jednotkách kWh na celé kWh (bez desetinného místa).
Odebraná elektrická energie se zaznamenává do paměti, která je nezávislá na dodávce elektrické energie.

Smlouva uvádí odpovědnost odběratele za stav odběrného místa. Mimo jiné musí být elektroměr opatřen úředními plombami. V opačném případě volejte neprodleně naši bezplatnou linku 800 850 860.

Jak správně odečíst stav elektroměru a jak rozpoznat právě aktivní tarif

Jednofázový elektroměr ZE 112.D0A1B011-010 nebo ZE112.D0A1B021-011 pro přímé měření v jednom tarifu, zobrazuje na displeji odebranou energii na 7 platných číslic. Elektroměr načítá a ukládá odebranou spotřebu pouze do jednoho tarifu T1.

Jednofázový elektroměr ZE 112.D0B1B012-010 nebo ZE 112.D0B1022-011 pro přímé měření ve dvou tarifech, zobrazuje odebranou energii na 7 platných číslic.

Zobrazování hodnot zaznamenaných v jednotlivých tarifech se přepíná s periodou 8 sekund, T1 znamená vysoký tarif a T2 nízký tarif.

Rozpoznání chyby elektroměru

Pokud zobrazovací jednotka elektroměru nezobrazuje načtený stav nebo aktivní tarif, pak je elektroměr v poruše.

Pokud zjistíte chybu elektroměru, oznamte nám to, prosím, neprodleně na bezplatnou linku 800 850 860, nebo písemně na info {zavináč} cezdistribuce {tečka} cz. Děkujeme.

Vytisknout informace o elektroměru