ZE 110

Elektroměr ZE 110
Displej elektroměru ZE 110
označení 1T u jednofázových elektroměrů pro měření odebírané elektrické energie v jednom tarifu
odebraná elektrická energie v jednotkách [kWh] v tarifu T1
bargraf indikuje velikost okamžitého odebíraného výkonu
symbol trojúhelníku pro signalizaci aktivní tarifu T1. U tohoto typu svítí trvale, protože je to elektroměr pro měření v jednom tarifu.
Číslo elektroměru ZE 110
světelná dioda pro indikaci odběru elektrické energie. Frekvenceblikání je závislá na velikosti odebíraného proudu.
přesné typové označení elektroměru. Důležité pro identifikaci měřidla při popisu jeho funkcionalit.
výrobní číslo elektroměru, které je uvedeno na faktuře pro zúčtování
Seznam elektroměrů:

Popis elektroměru

Měření elektrické energie statickými elektroměry ZE110.D0 je indikováno blikáním červené diody v prostoru štítku přístroje a zobrazováním na podsvíceném displeji přístroje. Elektronický měřicí systém je zabudován v pouzdře s průhledným krytem, pod kterým je uložen i displej a identifikační štítek elektroměru. Šrouby krytu elektroměru jsou zajištěny úředními značkami (plombami).

Odebíraná elektrická energie je ukládána v energeticky nezávislé paměti do oddělených registrů podle aktivovaného tarifu a zobrazována displejem elektroměru na 7 celých míst v jednotkách elektrické práce [kWh]. Přepínání vysokého (VT) T1 a nízkého (NT) T2 tarifu u elektroměru pro měření ve dvou tarifech je řízeno buď pomocí dálkového ovládání přijímačem HDO, nebo pomocí lokálního ovládání z časového spínače.

Smlouva uvádí odpovědnost odběratele za stav odběrného místa. Mimo jiné musí být elektroměr opatřen úředními plombami. V opačném případě volejte neprodleně naši bezplatnou linku 800 850 860.

Na obrázku je zobrazen jednofázový elektroměr pro přímé měření ve dvou tarifech typ ZE110.D0.14C392-02.

Rozpoznání chyby elektroměru

Pokud displej elektroměru nezobrazuje všechny údaje dle popsaných variant nebo zobrazuje jiné hodnoty nebo displej nezobrazuje, pak je elektroměr v poruše. V takovém případě neprodleně oznamte tuto skutečnost telefonicky na bezplatnou linku 800 850 860, nebo písemně na info {zavináč} cezdistribuce {tečka} cz. Děkujeme.

Jak odečíst informace ze štítku elektroměru a jak rozpoznat právě aktivní tarif

Jednofázový elektroměr ZE110.D0.10X391-02 pro přímé měření v jednom tarifu zobrazuje na displeji odebranou elektrickou energii na 7 celých míst v jednotkách [kWh] (bez desetinného místa). Na displeji je trvale zobrazována energie odebíraná v tarifu T1 dle obrázku.

Informace na štítku elektroměru důležité pro identifikaci typu elektroměru na odběrném místě. Rozmístění jednotlivých informací na štítku je totožné pro oba typy elektroměrů.

Jednofázový elektroměr ZE110.D0.14C392-02 pro přímé měření ve dvou tarifech, zobrazuje na displeji odebranou elektrickou energii na 7 celých míst v jednotkách [kWh] (bez desetinného místa). Zobrazování naměřených hodnot na displeji v jednotlivých tarifech se automaticky přepíná v intervalu 8 vteřin.  Označení T1 znamená vysoký tarif a T2 nízký tarif. Signalizace aktivního tarifu, do kterého je právě zaznamenáván odebíraný elektrický proud, je indikováno symbolem trojúhelníku buď nad T1 nebo T2. Příklady možných variant zobrazení jsou na obrázcích.

Vytisknout informace o elektroměru