ED 1550

Elektroměr ED 1550
Displej
Číslo elektroměru
Typ elektroměru
Displej elektroměru ED 1550
Zobrazuje různé stavy spotřeby pro T1 a T2.
Zobrazení aktivního tarifu T1 nebo T2. Aktivní tarif svítí.
Přítomnost fázového napětí je na LCD zobrazena L1.
Číslo elektroměru ED 1550
Číslo elektroměru
Seznam elektroměrů:

Popis elektroměru

Elektroměr ED 1550 je jednofázový statický elektroměr pro měření elektrické energie ve dvou tarifech s dálkovou komunikací.

Na LCD zobrazovací jednotce se střídavě zobrazuje stav číselníku ve vysokém tarifu označený 1.8.1, který se po čase změní na zobrazení stavu nízkého tarifu označeného 1.8.2. Označení zobrazovaného tarifu je na řádku pod stavem číselníku. Při správné funkci elektroměru se na displeji střídají pouze tyto dva údaje. Displej v horním řádku zobrazuje přítomnost fáze L1 a identifikaci aktivního tarifu. Blikání diody pod displejem signalizuje odebíranou elektrickou energii.

Smlouva uvádí odpovědnost odběratele za stav odběrného místa. Mimo jiné musí být elektroměr opatřen úředními plombami. V opačném případě volejte neprodleně naši bezplatnou linku 800 850 860.

Jak správně odečíst stav elektroměru

T1 - vysoký tarif, T2 - nízký tarif

Právě zobrazený tarif je označen 1.8.1 pro vysoký tarif (T1) nebo 1.8.2 pro nízký tarif (T2).

Stav elektroměru

Z elektroměru se odečítá 8 celých míst bez desetinného místa. Elektroměr po 8 sekundách přepíná stavy číselníků elektrické energie v kWh v jednotlivých tarifech.

Jak poznat, že je elektroměr přepnutý do nízkého tarifu

Označení aktivního tarifu symbolizuje zobrazení T1 pro vysoký tarif nebo T2 pro nízký tarif na displeji elektroměru.

Rozpoznání chyby elektroměru

Elektroměr může na základě vnitřních testů nahlásit poruchu. Na displeji se objeví chybové hlášení FF a číslo. Takové hlášení znamená chybnou funkci elektroměru.

Pokud zjistíte chybu elektroměru, oznamte nám to, prosím, neprodleně na bezplatnou linku 800 850 860, nebo písemně na info {zavináč} cezdistribuce {tečka} cz. Děkujeme.

Kde je číslo elektroměru

Každý elektroměr má své číslo, které lze použít jako identifikátor vašeho odběrného místa při komunikaci. Konkrétní umístění čísla elektroměru závisí na typu přístroje (viz popis u ilustrační fotografie elektroměru).

Vytisknout informace o elektroměru