NP71E.1

Elektroměr NP71E.1
Displej
Typ elektroměru
Číslo elektroměru
Displej elektroměru NP71E.1
Stav číselníku v příslušném tarifu
Zobrazení aktivního tarifu T1 nebo T2
Označení (popis) příslušného tarifu
Číslo elektroměru NP71E.1
Číslo elektroměru
Seznam elektroměrů:

Popis elektroměru

Elektroměr NP71E.1 je jednofázový statický elektroměr pro měření elektrické energie ve dvou tarifech s dálkovou komunikací.

Na LCD zobrazovací jednotce se střídavě zobrazuje stav číselníku ve vysokém tarifu označený  A+1  1.8.1, který se po čase změní na zobrazení stavu nízkého tarifu označeného A+ 2  1.8.2. V pravém horním rohu je informace o aktivním tarifu. Při správné funkci elektroměru se na displeji střídají pouze tyto dva údaje. Blikání diody pod displejem signalizuje odebíranou elektrickou energii.

Smlouva uvádí odpovědnost odběratele za stav odběrného místa. Mimo jiné musí být elektroměr opatřen úředními plombami. V opačném případě volejte neprodleně naši bezplatnou linku 800 850 860.

Jak správně odečíst stav elektroměru

T1 - vysoký tarif, T2 – nízký tarif

Právě zobrazený tarif je označen 1.8.1 pro vysoký tarif (T1) nebo 1.8.2 pro nízký tarif (T2).

Stav elektroměru

Z displeje elektroměru se odečítá elektrická energie v kWh zobrazená na 8 celých míst. Elektroměr po 8 sekundách přepíná zobrazení stavů číselníků v jednotlivých tarifech.

Jak poznat, že je elektroměr přepnutý do nízkého tarifu

Označení aktivního tarifu je indikováno zobrazením symbolu T1 pro vysoký tarif nebo T2 pro nízký tarif v pravém horním rohu displeje.

Rozpoznání chyby elektroměru

Elektroměr může na základě vnitřních testů nahlásit poruchu. Na displeji se objeví chybové hlášení FF a číslo. Takové hlášení znamená chybnou funkci elektroměru.

Pokud zjistíte chybu elektroměru, oznamte nám to, prosím, neprodleně na bezplatnou linku 800 850 860, nebo písemně na info {zavináč} cezdistribuce {tečka} cz. Děkujeme.

Kde je číslo elektroměru

Každý elektroměr má své číslo, které lze použít jako identifikátor vašeho odběrného místa při komunikaci. Konkrétní umístění čísla elektroměru závisí na typu přístroje (viz popis u ilustrační fotografie elektroměru).

Vytisknout informace o elektroměru