Platnost elektroměrů

Přístroj byl úspěšně ověřen statistickou metodou s platností ověření do konce roku .

Ověření elektroměru bylo realizováno podle § 5 odst. 2 vyhlášky č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, v platném znění. Ověření provedl Český metrologický institut vyhodnocením výsledků výběru ověřených stanovených měřidel na základě statistických metod dle metrologického předpisu MP 013.

Přístroj nenalezen

Zadaný přístroj nebyl nalezen v databázi elektroměrů ověřených statistickou metodou dle předpisu MP013.