Ochranné pásmo

Ochranná pásma nově stavěných el. vedení a stanic:

 1. Vedení pro napětí do 1 kV
  1. pro vodiče bez izolace - bez ochranného pásma - pro zemní kabelová vedení - 1 m

 

 1. Vedení pro napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně  
  1. pro vodiče bez izolace - 7 m
  2. pro vodiče s izolací základní (PAS) - 2 m
  3. pro závěsná kabelová vedení - 1 m
  4. pro zemní kabelová vedení - 1 m

 

 1. Vedení pro napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 
  1. pro vodiče bez izolace - 12 m
  2. pro vodiče s izolací základní - 5 m
  3. pro zemní kabelová vedení - 1 m

 

 1. Elektrické stanice
  1. kompaktní a zděné stanice do 52 kV - 2 m
  2. stožárové stanice do 52 kV - 7 m
  3. venkovní stanice nad 52 kv - 20 m 

 

Činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy.

Formuláře