Krizové řízení

 

Jako provozovatel distribuční soustavy děláme vše pro zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek elektřiny. Přes veškerá opatření však občasným poruchám a mimořádným stavům v distribuční soustavě zabránit neumíme.

Jsme si vědomi, že jako starostové obcí potřebujete informace k řešení nastalých situací. Spustili jsme pro vás Krizový informační sysétm pro města a obce a současně pro Vás připravili Manuál pro řešení mimořádných stavů v distribuční soustavě.

Pokud jako starostové obcí o těchto uvedených aktivitách nic nevíte a máte zájem o spolupráci, prosím ozvěte se nám.

Věříme, že včasnou přípravou, pravidelnou aktualizací kontaktů a vzájemnou informovaností zefektivníme řešení mimořádných stavů v distribuční soustavě.

 

 

Krizový informační systém pro města a obce (KISMO)

Jedná se o novou bezplatnou službu ČEZ Distribuce určenou pro starosty měst a obcí a členy jejich krizových štábů. Tato služba nám umožní Vás ve velmi krátkém čase prostřednictvím e-mailu, SMS či hlasového volání informovat o hrozícím nebezpečí a současně při rozsáhlých poruchách či kalamitních stavech také o předpokládaném čase obnovení dodávek elektřiny ve vaší obci.

Buďte při zvýšené poruchovosti či kalamitním stavu v distribuční soustavě informováni o předpokládaných časech obnovení dodávek elektřinyzaregistrujte se on-line nebo nám pro registraci zašlete své údaje (IČO, mobilní telefon, příjmení, jméno, město/obec, funkce, e-mail, kraj a ORP) e-mailem na kismo@cezdistribuce.cz. Na každou municipalitu je možné registrovat maximálně 3 kontaktní osoby. Aktuální podmínky naleznete zde.

Manuál pro starosty a členy krizových štábů

Připravili jsme pro vás brožuru s ucelenými informacemi určenou starostům měst a obcí a jejich krizovým štábům. Najdete zde nejen potřebné speciální krizové linky pro řešení mimořádných situací, ale také informace o našem postupu při mimořádných událostech. Součástí brožury jsou také tipy, jak se na případné bezproudí připravit i s letákem pro veřejnost (PDF ke stažení).

Na všechny města a obce byl manuál v tištěné podobě rozeslán poštou. Máte-li zájem o jeho zaslání, napište nám na kismo@cezdistribuce.cz.