Odstávky

Přehled plánovaných odstávek na distribučním území společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

UPOZORNĚNÍ

V termínu od 15. 12. 2019 do 1. 1. 2020 nebude docházet k omezení dodávek elektrické energie z důvodu plánovaných prací na distribuční soustavě. Pro nahlášení případných poruch můžete využít portál www.bezstavy.cz.

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a pohodový vstup do Nového roku.

Aktivujte si bezplatné zasílání e-mailů o plánovaných odstávkách a SMS s předpokládanou dobou odstranění nahlášené poruchy.

Chci službu sjednat

 

 Pokud se vám nenačte formulář pro vyhledávání odstávek automaticky, můžete jej spustit zde.

Upozornění

Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v době odstávky považovat za zařízení pod napětím, a proto vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na zdraví a majetku.

Provozovatelé výroben elektřiny jsou povinni zajistit přerušení dodávky elektřiny z výrobny do vypnutého úseku distribuční soustavy.