Mimořádné události v distribuční soustavě

Informace o krizovém informačním systému pro města a obce a manuály pro starosty, členy krizových štábů a občany.

Krizový informační systém pro města a obce (KISMO)

Jedná se o novou bezplatnou službu ČEZ Distribuce určenou pro starosty měst a obcí a členy jejich krizových štábů. Tato služba nám umožní Vás ve velmi krátkém čase prostřednictvím e-mailu, SMS či hlasového volání informovat o hrozícím nebezpečí a současně při rozsáhlých poruchách či kalamitních stavech také o předpokládaném čase obnovení dodávek elektřiny ve vaší obci.

Buďte při zvýšené poruchovosti či kalamitním stavu v distribuční soustavě informováni o předpokládaných časech obnovení dodávek elektřinyzaregistrujte se on-line nebo nám pro registraci zašlete své údaje (IČO, mobilní telefon, příjmení, jméno, město/obec, funkce, e-mail, kraj a ORP) e-mailem na kismo {zavináč} cezdistribuce {tečka} cz. Na každou municipalitu je možné registrovat maximálně    3 kontaktní osoby. Aktuální podmínky naleznete zde.

Manuál pro starosty a členy krizových štábů

Připravili jsme pro vás brožuru s ucelenými informacemi určenou starostům měst a obcí a jejich krizovým štábům. Najdete zde nejen potřebné speciální krizové linky pro řešení mimořádných situací, ale také informace o našem postupu při mimořádných událostech. Součástí brožury jsou také tipy, jak se na případné bezproudí připravit i s letákem pro veřejnost (PDF ke stažení).

Na všechny města a obce byl manuál v tištěné podobě rozeslán poštou. Máte-li zájem o jeho zaslání, napište nám na kismo {zavináč} cezdistribuce {tečka} cz.