Pro výrobce

Sekce obsahující formuláře pro výrobce elektřiny.

2 10 Žádost o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě (nn, vn, vvn) - ke stažení je také interaktivní verze, k otevření a vyplnění je potřeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader

Tato žádost o připojení k distribuční soustavě pro všechny napěťové hladiny se předkládá, pokud chcete připojit novou výrobnu elektřiny nebo navýšit rezervovaný výkon stávající výrobny, rekonstruovat výrobnu apod.

2 11 Žádost - Smlouva o připojení výrobny elektřiny k distribuční soustavě (nn, vn, vvn) - ke stažení je také interaktivní verze, k otevření a vyplnění je potřeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader

Tato žádost/smlouva o připojení se předkládá po splnění technických podmínek připojení a slouží k uzavření smlouvy o připojení.

2 12 Dotazník pro vlastní výrobnu

Tento dotazník předkládáte spolu s Žádostí o připojení výrobny k distribuční soustavě k napěťové hladině vn a vvn.

Žádost o zkušební provoz - ke stažení je také interaktivní verze, k otevření a vyplnění je potřeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader

Žádost o zajištění služby distribuční soustavy pro ověření technických parametrů, provozních hodnot a prokázání provozuschopnosti nově instalované či rekonstruované výrobny nebo lokální distribuční soustavy (LDS) je nutné podávat nejméně 30 kalendářních dní před požadovaným termínem zahájení zkušebního provozu. Pro výrobce platí, že maximální hodnota čtvrthodinového elektrického výkonu dodávky a odběru naměřená v předávacím místě výrobny v průběhu provozu pro ověření technologie nemůže být vyšší, než je hodnota rezervovaného výkonu a příkonu sjednaného ve smlouvě o připojení.