Pro odběratele

Sekce obsahující formuláře pro odběratele elektřiny.

2 01 Žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí - ke stažení je také interaktivní verze, k otevření a vyplnění je potřeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader

Tato žádost o připojení k distribuční soustavě na napěťové hladině nízkého napětí se předkládá, pokud chcete odebírat elektřinu v novém odběrném místě (nový odběr), změnit rezervovaný příkon (např. zvýšit hodnotu hlavního jističe před elektroměrem) nebo charakter odběru (např. změnit způsob vytápění objektu).

2 02 Žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny vn, vvn - ke stažení je také interaktivní verze, k otevření a vyplnění je potřeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader

Tato žádost o připojení k distribuční soustavě na napěťové hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí se předkládá, pokud chcete odebírat elektřinu v novém odběrném místě nebo změnit rezervovaný příkon v případě, že vaše odběrné místo bude připojeno k distribuční soustavě s napětím mezi fázemi 1 kV až 110 kV včetně.

2 03 Žádost o připojení elektrického zařízení (lokality) k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí - ke stažení je také interaktivní verze, k otevření a vyplnění je potřeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader

Tato žádost o připojení k distribuční soustavě na napěťové hladině nízkého napětí se předkládá, pokud chcete vybudovat připojení nové lokality (např. lokalita rodinných domů, dům s více bytovými jednotkami). Pro připojení konkrétního nového odběru v rámci této lokality musí být následně podána ještě samostatná Žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí pro každé odběrné místo.

2 04 Dotazník pro posouzení zpětných vlivů na distribuční soustavu - ke stažení je také interaktivní verze, k otevření a vyplnění je potřeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader

Tento formulář se používá jako povinná příloha v případech, kdy požadujete připojení spotřebičů se zpětným vlivem na distribuční soustavu (tomografy, rentgenové přístroje, motory s rázovou charakteristikou rozběhu, kolísavým odběrem proudu nebo častým zapínáním, obsloukové pece apod.).

2 05 Žádost - Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí - ke stažení je také interaktivní verze, k otevření a vyplnění je potřeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader

Tato žádost o uzavření smlouvy se podává při převodu odběrného místa na nového majitele, po dokončení úpravy distribuční soustavy u nových odběrů apod.

2 06 Žádost - Smlouva o zajištění služby distribuční soustavy ze sítě nízkého napětí - ke stažení je také interaktivní verze, k otevření a vyplnění je potřeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader

Na základě této žádosti bude uzavřena Smlouva o distribuci elektřiny nn, tuto smlouvu uzavíráte v případě, chcete-li si se společností CEZ Distribuce, a. s., sjednat pouze distribuční služby. Smlouvu o dodávce elektřiny si musíte sjednat s vybraným obchodníkem samostatně.

2 07 Žádost o uzavření smlouvy o připojení zařízení k distribuční soustavě z napěťové hladiny vn, vvn - ke stažení je také interaktivní verze, k otevření a vyplnění je potřeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader

Tato žádost o uzavření smlouvy se podává při převodu odběrného místa na nového majitele, po dokončení úpravy distribuční soustavy u nových odběrů apod.

2 08 Žádost o poskytnutí distribuce elektřiny vn, vvn - ke stažení je také interaktivní verze, k otevření a vyplnění je potřeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader

Na základě této žádosti bude uzavřena Smlouva o distribuci elektřiny vn, vvn, tuto smlouvu uzavíráte v případě, chcete-li si se společností CEZ Distribuce, a. s., sjednat pouze distribuční služby. Smlouvu o dodávce elektřiny si musíte sjednat s vybraným obchodníkem samostatně.

2 09 Protokol o instalaci tepelného čerpadla - ke stažení je také interaktivní verze, k otevření a vyplnění je potřeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader

Tento protokol slouží jako oznamovací forma o řádné instalaci tepelného čerpadla v odběrném místě zákazníka jako jeden z povinných dokladů pro přiznání příslušné distribuční sazby. Protokol vyplní oprávněná firma instalující tepelné čerpadlo nebo zákazník formou čestného prohlášení.

2 10 Protokol o kontrole bezpečnosti a provozuschopnosti elektrického zařízení připojovaného k distribuční soustavě - ke stažení je také interaktivní verze, k otevření a vyplnění je potřeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader

Tento protokol slouží jako oznamovací forma o připravenosti elektrického zařízení pro připojení k distribuční soustavě. Protokol vyplní oprávněná firma instalující elektrické zařízení a následně se dokládá společně s plánkem skutečného provedení.

2 11 Potvrzení o vydání revizní zprávy - ke stažení je také interaktivní verze, k otevření a vyplnění je potřeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader

Tento formulář se využívá jako potvrzení o vydání zprávy o revizi elektrické instalace pro odběrná zařízení na hladině nízkého napětí v případech, kdy není předkládána vlastní revizní zpráva. Pro připojení odběrných zařízení na hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí, výroben nebo lokálních distribučních soustav je nutné vždy předložit kompletní zprávu o revizi.

Žádost o zkušební provoz - ke stažení je také interaktivní verze, k otevření a vyplnění je potřeba mít nainstalován Adobe Acrobat Reader

Žádost o zajištění služby distribuční soustavy pro ověření technických parametrů, provozních hodnot a prokázání provozuschopnosti nově instalovaného nebo rekonstruovaného odběrného elektrického zařízení (1 kV nebo vyšší) je nutné podávat nejméně 30 kalendářních dní před požadovaným termínem zahájení zkušebního provozu.