Úprava rozvoden

Úpravy v R110KV Česká Lípa Dubice

V R110kV CL Dubice se vybuduje nové pole 110 kV. Bude použita klasická venkovní vzduchem izolovaná technologie. Přípojnicové odpojovače jsou již osazeny. Do nově vybaveného pole 110kV se zaústí vedení V 1501 přicházející ze směru od TR Babylon. Původní vedení V1501 pokračující směrem k TR CL sever se v úseku od stožáru č.38 po stožár č.1 demontuje.

Úpravy v R110KV Varnsdorf

R110kV Varnsdorf bude rozšířena o nové vývodové pole pro zaústění nového vrchního vedení 110kV. Z důvodu prostorového omezení je nutné stávající R110kV kompletně rekonstruovat. Nové uspořádání umožní zaústit nové vedení od České Lípy.