Popis trasy

Určení optimální trasy bylo předmětem několika vyhledávacích studií a ty byly posuzovány z několika pohledů (technický, dopad na ŽP, zásah do krajinného rázu, spolehlivostní, ekonomický atd.)

Výsledným doporučením je vyvedení výkonu z transformovny Babylon do rozvodny Varnsdorf vedením 110 kV.

Samotná trasa vedení je navržena takto

  • úsek TR Babylon  – TR Česká Lípa Dubice  TR Nový Bor
    Bude využita trasa stávajícího vrchního vedení VVN (historicky realizované na stožárech 110 kV, ale v současnosti z části provozované na napěťové hladině 35 kV).
  • Nový Bor – Svor – Nová Huť Dolní Podluží – Varnsdorf
    Nové vedení, které povede v koridoru silnice I/9 a souběžně s trasou vysokotlakého plynovodu.