Aktuality

  14. 1. 2019

Dne 14.1.2019 proběhlo v obci Okrouhlé veřejné projednání záměru. Více informací najdete zde.

  7. 1. 2019

Oznámení o veřejném projednání

  listopad 2018

Dokumentace k záměru

    1.3.2018

 

Mapa zobrazuje variantní řešení trasy nové části vedení budoucí linky velmi vysokého napětí 110kV Česká Lípa - Varnsdorf.

Účelem výstavby tohoto vedení je posílit spolehlivost dodávky elektrické energie v regionu a vytvořit podmínky pro zajištění rostoucí spotřeby současně se zajištěním vysoké spolehlivosti dodávek elektřiny všem odběratelům. Úsek Česká Lípa - Nový Bor je navržen v trase stávajícího vzdušného venkovního vedení. Modrý úsek představuje podzemní kabelové vedení, které prochází přes CHKO. Zbytek trasy je navrhován jako jednoduché venkovní vzdušné vedení. Jednotlivé varianty jsou v současné době posuzovány v procesu EIA.

  srpen 2017

Závěr zjišťovacího řízení

   27.4.2017

Ve středu 26. dubna se v Novém Boru uskutečnilo veřejné setkání k plánované výstavbě linky 110 kV z České Lípy do Varnsdorfu.

Jednání bylo předřazeno jednání zastupitelstva a přibližně 70 přítomných obyvatel Nového Boru bylo informováno o aktuálním stavu projektu, důvodech výstavby plánovaného vedení a současně s navrhovanými trasami vedení kolem Nového Boru. Na závěr jednání bylo dohodnuto, že k hledání dalších tras, možných řešení a nalezení konsensu bude vytvořena pracovní skupina a obyvatelé Nového Boru budou o vývoji dále informováni na dalších schůzkách svolaných starostou města běžně dostupnými komunikačními kanály.

Veřejné setkání ve Svoru  24.4.2017 V neděli 23. dubna uspořádali společně starostka obce Svor, Kateřina Jonáková a senátor za Českolipsko, Jiří Vosecký, veřejné setkání k plánované výstavbě linky 110 kV z České Lípy do Varnsdorfu.
Do Kulturního domu ve Svoru přišlo více než 100 lidí, aby se seznámili s navrhovanými trasami, aktuálními informacemi k projektu a diskutovali o důvodech výstavby plánovaného vedení se zástupci ČEZ Distribuce, zpracovatelem dokumentace EIA a zástupci dalších dotčených úřadů (CHKO, Lesy ČR, AOPK, atd.). Každý z účastníků obdržel leták s vyznačením variantních tras a vizualizacemi některých míst kolem obce.
Pozvánka  12.4.2017 Pozvánka na veřejné zasedání v Novém Boru dne 26. 4. 2017.
 12.4.2017 Pozvánka na veřejné zasedání v obci Svor dne 23. 4. 2017.
Oznameni_EIA duben 2017 zpracováno Oznámení EIA a v průběhu dubna 2017 bude doručeno Ministerstvu životního prostředí. 
  březen 2017 zahájeno výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace