Vedení 110 kV Nový Bor - Varnsdorf

 

 

Šluknovský výběžek je zásobován pouze jediným dvojitým vedením 110kV V1504/V1505. Výstavba vedení se datuje k roku 1965, prochází těžkou námrazovou oblastí a jde v souběhu s původním vedením 35kV. Tento způsob napájení Šluknovského výběžku byl vyhovující do doby, kdy celkové zatížení bylo možno při různých poruchových stavech přenášet vedeními 35kV ze sousední transformovny 110/35kV Česká Kamenice. Vzhledem ke skutečnosti, že zatížení celého výběžku již přesáhlo přenosové možnosti stávajícího dvojitého vedení 35kV, nelze již tímto vedením z lokality Česká Kamenice zajistit bezpečnou a trvalou dodávku elektrické energie do celého Šluknovského výběžku. V případě vážnějšího poškození přívodního dvojitého vedení 110kV (přerušení obou linek, nebo pád stožáru) hrozí několikahodinové, ale i několikadenní přerušení dodávky do větší části této oblasti.

 

Z těchto důvodů společnost ČEZ Distribuce připravuje výstavbu nového vedení 110 kV, které zajistí propojení napájení ze dvou stran a významně zvýší spolehlivost napájení oblasti.

 

Důvody realizace výstavby nového vedení 110 kV

  • zákonná povinnost zajistit na spravovaném distribučním území spolehlivou a bezpečnou dodávku elektrické energie všem odběratelům (stávajícím i budoucím)
  • zvyšující se riziko selhání energetické infrastruktury se všemi důsledky – několikahodinové, v extrémních případech až několikadenní výpadky
  • nedostatečná kapacita stávajícího vedení pro nová připojení

Přínosy realizace výstavby nového vedení 110 kV

  • podpora a rozvoj regionu umožněním připojování nových kapacit (domácnosti, průmysl, drobná výroba, rozvoj služeb v oblasti cestovního ruchu)
  • zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti energetické infrastruktury