30. 8. 2016

Vrtulník pomáhal při stavbě stožárů vedení vysokého napětí (VIDEO!)

Hradec Králové, 30. srpna 2016 – Nepřístupný terén a příkrý svah za elektrárnou v Trutnově Poříčí neumožnil těžké technice přístup k rekonstrukci vedení vysokého napětí. Proto energetici zajistili osazení dvou příhradových stožárů pomocí letecké techniky. Rekonstrukce vedení, kterou provádí ČEZ Distribuce ze Skupiny ČEZ, zajistí obyvatelům v této lokalitě kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny.

Již velmi brzy  ráno, kvůli horkému počasí, přiletěl vrtulník. Za zvědavých pohledů místních obyvatel přistál na protějším svahu, kde byly připravené i dva příhradové stožáry o výšce až 21 metrů a váze1 598 kilogramů. Vrtulník měl za úkol osadit dva nové stožáry vysokého napětí, přímo do svahu, na již zhotovené betonové základy. Perfektně vyškolení pracovníci tak připevnili stožár k vrtulníku, který se bez problémů vznesl i se zátěží. Na místě určení již byli připraveni energetici, kteří měli za úkol pomocí šroubů stožár připevnit k základové betonové patce. Obří stroj ho přesně umístil na předem vybetonované základy, kde ho technici okamžitě ukotvili.

PODÍVEJTE SE NA VIDEO Z AKCE!

 

„Do členitého kopcovitého terénu se technici dostávají velmi obtížně a osadit takto velký stožár za pomoci jeřábu je nemožné, proto jsme zvolili usazení specializovanou leteckou firmou a vrtulníkem,“ vysvětluje Pavel Šolc, člen představenstva ČEZ Distribuce.  „Základy již byly připraveny a vybetonovány s předstihem, a proto se mohlo okamžitě přistoupit k montáži,“ dodává Šolc.

„Podívaná je to velmi zajímavá a všichni, kteří jsou přímo pod vrtulníkem, musí fungovat jako jeden tým.. Technici vědí, co mají dělat. Obrovský důraz klademe na bezpečnost práce,“ doplňuje  Pavel Šolc.

 V uvedené oblasti od transformovny Trutnov – Poříčí směrem Velké Svatoňovice bude provedena celková rekonstrukce ucelené části dvojitého venkovního vedení vysokého napětí 35 kV. Bude provedena výměna stávajících stožárů a vodičů za nové. Celkově bude vyměněno celkem 64 příhradových ocelových stožárů, z nichž nejvyšší měří až 21 metrů. Celková délka trasy vyměněných vodičů dosáhne téměř 10 kilometrů. Náklady na rekonstrukci se vyšplhají na 39 milionů korun. Celá stavba byla započata v květnu letošního roku a dokončena by měla být v listopadu roku příštího. Obyvatelé této lokality se tak dočkají posílení spolehlivosti dodávky elektrické energie a omezení poruchovosti v tomto horském terénu.

ČEZ Distribuce, a. s. ze Skupiny ČEZ působí na energetickém trhu České republiky již deset let. Společnost provozuje na území České republiky vedení v délce 163 211 km s 3,6 mil. odběrných míst. Postupnou modernizací, plánovanou rekonstrukcí zařízení distribuční soustavy a proaktivním přístupem stabilně zvyšuje a zajišťuje kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny a plní rostoucí požadavky klientů. Cílenými investicemi do distribučního zařízení je umožňován další rozvoj české ekonomiky a vytvářen prostor investorům a tím i novým pracovním místům v regionech.