12. 9. 2016

V Ostrově u Stříbra se začala stavět nová transformovna

Hlavním důvodem výstavby nové transformovny je umožnění připojení nových zákazníků na dodávku elektrické energie z nedaleké rychle se rozvíjející průmyslové zóny v blízkosti dálnice D5.

Společnost ČEZ Distribuce v rámci svého investičního záměru zahájila výstavbu nové transformovny 110/22 kV za 144 milionů korun v lokalitě průmyslové zóny Ostrov u Stříbra. V současné době je již vybraný dodavatel stavby, který začal na místě provádět zemní práce. Do provozu by měla být předána do konce roku 2017.

„Výstavba nové transformovny je nutná nejen pro připojování nových zákazníků v průmyslové zóně, ale i pro možnost zálohování odběrů připojených z nejbližší transformovny Stříbro v případě poruchy nebo plánované odstávky. Tak velký plánovaný odběr by totiž stávající rozvodny v okolí nebyly schopny pokrýt a docházelo by k přetížení vedení 22 kV a možným výpadkům,“ vysvětluje Jiří Kudrnáč, ředitel úseku Obnova a údržba distribuční sítě a dodává: „Z nové transformovny bude možné také částečně zálohovat odběry v oblasti okolních transformoven Křimice, Bělá nad Radbuzou a Holýšov.“

V rámci stavby nové transformovny, která dostala označení TR Kostelec, se vybuduje rozvodna 110 kV s krytým stáním pro dva transformátory 110/22 kV o výkonu 40 MVA, budova společných provozů s rozvodnou 22 kV a dalším potřebným zařízením jako řídicím systémem, akumulátorovnou, systémem ochran apod. Transformovna bude bezobslužná, dálkově ovládaná.

Jak již dříve uvedl starosta obce Kostelec František Trhlík, rozvodna již pokryje veškerý další plánovaný rozvoj zóny a přinese do oblasti i nové pracovní příležitosti.

ČEZ Distribuce, a. s. ze Skupiny ČEZ působí na energetickém trhu České republiky již deset let. Postupnou modernizací, plánovanou rekonstrukcí zařízení distribuční soustavy a proaktivním přístupem stabilně zvyšuje a zajišťuje kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny a plní rostoucí požadavky klientů. Cílenými investicemi do distribučního zařízení je umožňován další rozvoj české ekonomiky a vytvářen prostor investorům a tím i novým pracovním místům v regionech.