16. 2. 2017

Technické konzultační místo ČEZ Distribuce má za sebou dva měsíce provozu

Děčín, 16. 2. 2017 – První technické konzultační místo (TKM) ČEZ Distribuce v České republice v Děčíně má za sebou dva měsíce provozu. Za tu krátkou dobu si do něj našlo cestu 636 klientů. Za první měsíc to bylo 309 klientů. Je otevřené od pondělí do pátku a všichni klienti zde mohou řešit distribuční požadavky, jako například žádost o připojení, změna příkonu, informace o odstávkách elektřiny, zaizolování vedení, žádosti o přeložku a další. Další technické konzultační místo plánuje společnost otevřít již počátkem měsíce dubna v Ostravě.

Krátce před Vánocemi, přesně 15. 12. 2016 bylo otevřeno první technické konzultační místo společnosti ČEZ Distribuce v Děčíně na Teplické ulici, v samotném sídle společnosti.

„Naši klienti zde většinou řeší požadavky týkající se distribučních činností, měření a rozplombování,dále přicházejí s žádostí o připojení a přeložky. Využívají také možnosti sjednání schůzky v zázemí TKM s techniky připojování, se kterými mohou řešit i složitější požadavky distribučního charakteru,“ vysvětluje místopředseda představenstva ČEZ Distribuce Vladimír Budinský. Těchto schůzek proběhlo od otevření celkem osm. Klienti tak odcházejí s kompletně vyřešenými požadavky, které byly předmětem těchto osobních schůzek. Popřípadě jim je nabídnuta možnost,  jak budou tyto složitější požadavky komplexně vyřešeny.

Za první dva měsíce fungování TKM pomohla jeho obsluha klientům převážně v oblasti řešení žádostí o připojení a přeložky. Těchto požadavků bylo celkem 364, což je více než polovina všech příchozích klientů. Služeb TKM i proškoleného personálu využívají klienti nejen „místní“ a z přilehlého okolí, ale cca 1/3 klientů dojíždí z více než 20 km vzdálených obcí a měst.  Počet klientů, kteří využili služeb TKM ze vzdálenějších obcí a měst, bylo celkem 228.  Klienti při osobní návštěvě oceňují především jednání a vstřícnost obsluhy, kvalitu poskytnutých informací, rychlost vyřízení požadavku, otevírací dobu a v neposlední řadě možnost vyřešit v těsné blízkosti obchodní i distribuční požadavek. 

TKM je otevřeno pět dní v týdnu, v pondělí a středu je otevírací doba od 8-17. V úterý, čtvrtek a pátek 8-14. Obsluha TKM všem klientům nabízí profesionálně vyškolené zaměstnance, kteří pomohou s požadavky týkající se distribuční problematiky. TKM neřeší obchodní záležitosti. Tyto záležitosti musí klienti řešit se svým obchodníkem. 

Jaké požadavky se na TKM řeší?

  • žádosti o připojení, změnu příkonu
  • přeložky distribučního zařízení
  • nahlášení poruchy
  • informace o odstávkách elektřiny
  • vyjádření ke stavbě, územnímu plánu a projektové dokumentaci
  • zaizolování či odizolování vedení
  • ořezy stromoví v blízkosti vodičů
  • požadavek na vytyčení kabelového vedení v terénu
  • dotazy na spínání HDO
  • požadavky na odplombování či zaplombování odběrného místa a další

Technické konzultační místo je další krok ČEZ Distribuce ve zlepšování obsluhy svých klientů. Loni také spustila bezplatnou kontaktní linku 800 850 860 pro hlášení poruch a řešení distribučních požadavků.