19. 7. 2017

Rozvodna v Přešticích prošla modernizací a přispívá ke spolehlivosti sítě

Transformovna 400/220/110/22 kV Přeštice je jednou ze tří uzlových rozvoden napájejících Plzeňský a Karlovarský kraj. Její část, rozvodnu velmi vysokého napětí 110 kV, ČEZ Distribuce zrekonstruovala za více než 550 milionů korun. Rekonstrukce proběhla bez přerušení dodávek elektřiny klientům.

V rozvodně se přebudoval původní systém podélně dělených dvou hlavních a pomocné přípojnice na systém tří hlavních přípojnic podélně dělených. Tím vznikly prakticky identické poloviny, které jsou i samostatně napájené. „To je pozitivní nejen pro stabilní provoz rozvodny, ale dají se i provádět údržbové práce v prostředí bez napětí a neomezovat odběratele v dodávce proudu,“ vysvětluje Pavel Šolc, člen představenstva ČEZ Distribuce.

Vlastní realizaci předcházela rozsáhlá předprojektová a projektová příprava, která trvala rok a půl. Vlastní stavba byla zahájena v květnu roku 2012 a práce měly skončit v letošním roce. Díky příznivým klimatickým podmínkám a koordinací všech činností se rekonstrukci podařilo dokončit koncem roku 2016.

Rozvodna byla rozšířena o 1 modul se třemi novými poli 110 kV a změnou řazení jednotlivých polí je zajištěna maximální spolehlivost napájení sítě 110 kV v celé oblasti. Vyměněna byla kabelové propojení z venkovního vedení 110 kV do jednotlivých sekcí rozvodny a vybudován byl i speciální kabelový kanál v délce 240 m, který představuje ojedinělý případ ve stavebnictví v oblasti rozvoden a kterému místní přezdívají „metro“.

„Tyto změny byly nutné vzhledem k tomu, že rozvodna se stala tzv. bezobslužnou, je řízena dálkově a tedy bez nepřetržité fyzické obsluhy. Dále jsme z důvodu úspory prostoru nahradili odpojovače s rameny za speciální typ tzv. pantograf, který se používá na rozvodnách 440 kV. Na rozvodnách ČEZ Distribuce jde o jednu z prvních instalací, protože jinak by rozvodna musela být výrazně delší,“ dodává Pavel Šolc.

Transformovna Přeštice funguje od roku 1963. Společnost ČEPS má v rozvodně vlastní zařízení a rekonstrukce probíhala ve vzájemné koordinaci a intenzivní komunikaci. Například napájení vlastní spotřeby celé rozvodny 440/110 kV byla dříve zajištěna ze strany ČEPS, nyní má každá strana svou a v případě potřeby lze záskoky řešit u ČEPSu nebo ČEZu vzájemně.

Transformovna Přeštice je vedle rozvodny Chrást a Vítkov nejvýznamnější rozvodnou v západních Čechách. Napájí zejména šumavské oblasti až po Český les, Horažďovicko, Sušicko, Klatovsko, Domažlicko, Holýšovicko, Stříbrsko až po Bělou nad Radbuzou. Přes rozvodnu v Černicích, Plzni Jihu a Novou hospodu pak i významnou část města Plzeň.

Rekonstrukce proběhla bez přerušení dodávek elektrické energie koncovým zákazníkům, bez úrazů na straně stavebních dělníků a s velkým přispěním znalostí a zkušeností přeštických zaměstnanců – současných i minulých.