16. 3. 2017

Rekonstrukce nadzemního vedení vysokého napětí v Podkrkonoší

Na sklonku loňského roku byla dokončena rekonstrukce vrchního vedení vysokého napětí v oblasti Červená Třemešná – Černín – Dobeš, nedaleko Hořic v Podkrkonoší. Náklady na celkovou rekonstrukci se vyšplhaly na 8 milionů korun. Vedení zvýší spolehlivost dodávky energie v této části Východočeského kraje.

Rekonstrukce šesti kilometrového úseku byla zahájena v květnu 2016 a dokončena na konci loňského roku. Stávající vedení, které sloužilo od roku 1962, již nevyhovovalo. Po celé délce 6 kilometrů bylo demontováno a v původní trase nahrazeno novým venkovním vedením vysokého napětí. 93 dřevěných sloupů bylo nahrazeno betonovými s neprůraznými izolátory, vyměněny byly i vodiče. 

„Kompletní rekonstrukce vedení vysokého napětí posílí kapacitu sítě v této oblasti a výrazně omezí poruchovost. Nové vedení umožní i další připojování nových odběratelů a malých zdrojů a posílí spolehlivost dodávek energie,“ říká Pavel Šolc, člen představenstva ČEZ Distribuce.

 „Spolehlivá dodávka energie pro obyvatele je naší prioritou. Rekonstrukci jsme přivítali a doufáme, že energie bude proudit novým vedením bez problémů a bez poruch, “ doplnil  Ing Josef Bičiště, starosta obce Červená Třemešná.

ČEZ Distribuce, a. s. ze Skupiny ČEZ působí na energetickém trhu České republiky již deset let. Společnost provozuje na území České republiky vedení v délce 163 211 km s 3,6 mil. odběrných míst. Postupnou modernizací, plánovanou rekonstrukcí zařízení distribuční soustavy a proaktivním přístupem stabilně zvyšuje a zajišťuje kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny a plní rostoucí požadavky klientů. Cílenými investicemi do distribučního zařízení je umožňován další rozvoj české ekonomiky a vytvářen prostor investorům a tím i novým pracovním místům v regionech.