9. 7. 2020

Region Králicka zažívá turistický boom, a s tím spojené nároky na dodávku energie

Oblast Králicka se v posledních letech stala velmi významným regionem z hlediska turismu, rozvoje lyžařských areálů, výstavby hotelů a penzionů. S tím je spojen i zvýšený zájem o navýšení rezervovaného příkonu i zcela nová připojení. Z důvodu posílení kapacity energetické sítě a zajištění vyšší spolehlivosti dodávek elektřiny v regionu plánuje společnost ČEZ Distribuce výstavbu nových vedení vysokého napětí, zcela nové transformovny 110/22 kV Králíky a řadu dalších navazujících energetických staveb. Celkové investice se vyšplhají na více než 500 milionů korun.

V horizontu několika let tak postupně dojde k výstavbě několika vedení vysokého napětí, která nově propojí Jablonné nad Orlicí – Čenkovice – Mlýnický dvůr nebo Orličky - Suchý vrch – Boříkovice. Pro zajištění vyšší spolehlivosti dodávky v oblastech Dolní Morava, Lipka a Heřmanic je připravována výstavba vedení propojující tyto koncové části distribuční soustavy. Stejně tak se uvažuje se zdvojením vedení vysokého napětí Králíky – Dolní Morava. Jako cílové řešení je navržena výstavba nové transformovny 110/22 kV Králíky a přívodní vedení velmi vysokého napětí Horní Heřmanice – Králíky. Jedná se o soubor staveb, které na sebe budou postupně navazovat v časovém horizontu od listopadu letošního roku až do roku 2026. Celkové náklady přesáhnou částku 500 milionů korun.

„Realizace výše uvedených staveb má za cíl posílit stávající distribuční soustavu, zajistit vyšší spolehlivost napájení a umožnit tak rozvoj nejen v této v turisticky stále oblíbenější lokalitě, ale i v celém regionu. Budeme moci bez problémů připojovat odběry spojené s rozvojem lyžařských areálů, provozovny navázané na stále vyšší turistický ruch, a další podnikatelské aktivity,“

říká Radim Černý, místopředseda představenstva ČEZ Distribuce.

Jednotlivé stavby jsou v různé úrovni rozpracovanosti. U některých jsme již ve fázi přípravy projektové dokumentace a projednávání majetkoprávních vztahů, jinde aktivně řešíme technické zadání rozvojového záměru,“

dodává Černý.

ČEZ Distribuce, a. s., ze Skupiny ČEZ provozuje na území České republiky vedení v délce 165 834 km s 3,7 mil. odběrných míst. Společnost působí na území krajů Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Středočeského, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a částečně v kraji Zlínském a Vysočina. Postupnou modernizací, plánovanou rekonstrukcí zařízení distribuční soustavy a proaktivním přístupem stabilně zvyšuje a zajišťuje kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny a plní rostoucí požadavky zákazníků. Cílenými investicemi do distribučního zařízení je umožňován další rozvoj české ekonomiky a vytvářen prostor investorům a tím i novým pracovním místům v regionech.