9. 3. 2017

První jednání technického výboru projektu InterFlex

Dne 7. března 2017 se uskutečnilo první jednání Technického výboru projektu InterFlex. Jednání se účastnilo celkem 15 zástupců provozovatelů distribučních soustav (Avacon [DE], ČEZ Distribuce [CZ], Enedis [FR], Enexis [NL], E.ON [SE]) a výzkumných organizací (Elaad [NL], Trialog [FR], RWTH Aachen [DE]).

InterFlex sestává z deseti pracovních balíčků, zahrnuje 5 demonstračních projektů a pět obecných pracovních balíčků (Management, Technická specifikace, Analýza využitelnosti, Publicita, Etické požadavky).

Celodenní jednání bylo rozděleno do dvou částí – první byla zaměřena především na odsouhlasení základních postupů monitoringu pracovních balíčků a jejich progresu, včetně obecného popisu „Use cases“ a přehledu KPI u demonstračních projektů. Následovaly prezentace jednotlivých pracovních balíčků, jejich celkového statusu, harmonogramu a hlavních cílů, nastíněny byly také následující kroky v pracovních balíčcích. Společnost ČEZ Distribuce objasnila význam technického řízení projektu a rolí zodpovědností na straně Technického ředitele a Technického výboru. Jedním z výsledků jednání bylo i vytvoření harmonogramu následujících jednání.

 Druhá část jednání sestávala z workshopu zaměřeném na identifikaci společných aktivit projektu a způsobu jejich měření. Na workshopu byl představen jednotný způsob definování Use Cases jednotlivých demonstračních projektů a který umožní strukturovaný a komplexní pohled na jednotlivá technická řešení projektu InterFlex. Pro vyhodnocení úspěšnosti projektu jako celku byla připravena a odsouhlasena sada KPI, které jsou společné alespoň pro dva demonstrační projekty a které umožní zhodnocení dosažení obecných cílů projektu InterFlex.

„Počáteční nastavení fungování Technického výboru a pochopení jeho role považuji za klíčové pro dodání projektových výstupů v požadované kvalitě a dle dohodnutého harmonogramu. Provázání demonstračních projektů s aktivitami, které mají dlouhodobější cíle (technická specifikace a analýza využitelnosti), je vždy náročné, ale po našem prvním jednání, věřím, že jsme v této věci na správné cestě,” říká Zdeňka Pokorná, technická ředitelka projektu Interflex.

Projekt InterFlex byl podpořen EU z programu Horizont 2020, tématu LCE-2-2016 (Demonstration of smart grid, storage and system integration technologies with increasing share of renewables: distribution system). Projekt je zaměřen na výzkum a testování chytrých distribučních sítí, akumulace a integraci systémových technologií v prostředí zvyšujícího se podílu obnovitelných zdrojů energie.

Partnery demonstračního projektu vedeného společností ČEZ Distribuce (WP6) jsou Austrian Institute of Technology, ČEZ Solární, Fronius, Schneider Electric a Siemens.