25. 8. 2016

Posílení kapacity sítě v centru města Hradce Králové

Během srpna dojde k dokončení rekonstrukce kabelového vedení vn 35 kV v centru Hradce Králové. Posílení kapacity elektrické sítě, tak umožní připojování nových odběrů na pozemcích určených k zástavbě, zvýšení kapacity stávajících odběrů a výrazně zlepší možnost záložního napájení. Náklady na rekonstrukci se vyšplhaly téměř na 19 milionů korun.

Nové kabelové vedení vn 35 kV bude sloužit jako napájecí vedení pro jihovýchodní část města, která je ve značné vzdálenosti od napájecích transformoven HK – Sever a HK - Jih. K výměně kabelu dojde např. v oblasti čerpací stanice Shell směrem k Vrbenského kasárnám, v ulici Akademika Bedrny a Šimkově. V úseku ulice Buzulucké, LDN, do ulice Šimkovy, Hradební a U Soudu bude stávající kabel nahrazen novým 35 kV. Trasa dále vede kolem haly Slavie, Gočárovým okruhem k Všesportovnímu stadionu.V trase vedení budou vyměněna stávající nevyhovující kabelová vedení vn a nn. Vyměněny budou i nevyhovující přípojkové skříně.

„Nové vedení umožní připojování nových větších odběrů a sníží poruchovost. Vedení také výrazně zlepší možnost záložního napájení mezi transformovnami HK – Sever a HK – Jih,“ upřesnil Jiří Kudrnáč, člen představenstva ČEZ Distribuce.

Stavba byla zahájena v prosinci loňského roku a dokončena bude během letošního srpna.

Vedení zvýší spolehlivost dodávky energie a posílí kapacitu sítě v této části Hradce Králové.„Rekonstrukci sítě v této oblasti jsme přivítali. Je dobrá zpráva, že energetici jsou na posílení kapacity dodávek energie a připojování nových zákazníků připraveni,“ řekl náměstek primátora pro rozvoj města Jindřich Vedlich.

ČEZ Distribuce, a. s. ze Skupiny ČEZ působí na energetickém trhu České republiky již deset let. Společnost provozuje na území České republiky vedení v délce 163 211 km s 3,6 mil. odběrných míst. Postupnou modernizací, plánovanou rekonstrukcí zařízení distribuční soustavy a proaktivním přístupem stabilně zvyšuje a zajišťuje kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny a plní rostoucí požadavky klientů. Cílenými investicemi do distribučního zařízení je umožňován další rozvoj české ekonomiky a vytvářen prostor investorům a tím i novým pracovním místům v regionech.