4. 10. 2016

Ocenění technického know how ČEZ Distribuce na evropské úrovni

ČEZ Distribuce byla oceněna za předchozí spolupráci a realizaci projektu Smart Region Vrchlabí. V rámci nově připravovaného evropského projektu INTERFLEX zaměřeného na zvyšování flexibility evropských distribučních sítí se ČEZ Distribuce stala technickým ředitelem a partnerem tohoto projektu. ČEZ Distribuce se zaměří na testování integrace obnovitelných a decentrálních zdrojů, dobíjecích stanic pro elektromobily do distribuční soustavy a akumulaci elektrické energie na celoevropské úrovni.

Na základě výsledků předchozí spolupráce v evropském projektu GRID4EU, v rámci kterého ČEZ Distribuce realizovala projekt Smart Region Vrchlabí, projevila francouzská distribuční společnost Enedis (dříve ERDF) zájem o účast ČEZ Distribuce jako vedoucího jednoho z pěti demonstračních projektů a převzetí role technického ředitele v projektu INTERFLEX. „Společnosti ČEZ Distribuce se tak nabízí možnost otestovat si prioritní témata smart grids zaměřená  na integraci a) obnovitelných a decentrálních zdrojů do distribuční soustavy, b) akumulaci elektrické energie a c) integraci dobíjecích stanic pro elektromobily do distribuční soustavy na celoevropské úrovni“, říká vedoucí odboru Business strategie Ing. Radek Lamich MBA.

Projekt INTERFLEX je financován z prostředků Evropské komise a je zaměřen na zvyšování flexibility evropských distribučních sítí a Evropská komise rozhodla o jeho podpoře z  programu Horizont 2020 v rámci výzvy LCE-2-2016 (Demonstration of smart grid, storage and system integration technologies with increasing share of renewables: distribution system).

Dvacetičlenný tým projektu INTERFLEX vede Enedis; projektu se účastní pět provozovatelů distribučních soustav (Avacon [DE], ČEZ Distribuce [CZ], Enedis [FR], Enexis [NL], EON [SE],) společně s dodavateli, obchodníky s elektrickou energií a výzkumnými organizacemi. INTERFLEX zahrnuje 5 demonstračních projektů a čtyři obecné pracovní balíčky (Management, Technická specifikace, Analýza využitelnosti, Publicita).

Partnery české části demonstračního projektu  v rámci INTERFLEXu pracovně označeném jako WP6  vedeného společností ČEZ Distribuce jsou ČEZ Solární, Fronius, Schneider Electric, Siemens a také Austrian Institute of Technology, která je jedna z nejvýznamnějších evropských výzkumných organizací zabývajících se aplikovaným výzkumem pro zavádění infrastrukturních inovací.

 

„Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace“ (H2020, Horizon2020), má být největším a nejvýznamnějším programem financujícím na evropské úrovni vědu, výzkum a inovace v letech 2014-2020. Projekty financované programem H2020 budou dobíhat ještě několik let poté. Program H2020 navazuje na rámcové programy pro výzkum, které vyhlašovala EU už od roku 1980, konkrétně na 7. rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007-2013).

LCE-2-2016 (Demonstration of smart grid, storage and system integration technologies with increasing share of renewables: distribution system) je výzva z programu Horizont 2020 zaměřená na výzkum a testování chytrých distribučních sítí, akumulace a integraci systémových technologií v prostředí zvyšujícího se podílu obnovitelných zdrojů energie.

GRID4EU – byl evropský demonstrační projekt financovaný ze strany Evropské komise, realizovaný pod vedením šesti provozovatelů distribučních soustav v letech 2011 – 2016.  Součástí projektu GRID4EU byl i projekt Smart Region Vrchlabí, v rámci kterého ČEZ Distribuce testovala zejména automatizaci na hladině vysokého napětí, automatizaci na hladině nízkého napětí a ostrovní provoz.

ČEZ Distribuce, a. s. ze Skupiny ČEZ působí na energetickém trhu České republiky již deset let. Společnost provozuje na území České republiky vedení v délce 163 211 km s 3,6 mil. odběrných míst. Postupnou modernizací, plánovanou rekonstrukcí zařízení distribuční soustavy a proaktivním přístupem stabilně zvyšuje a zajišťuje kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny a plní rostoucí požadavky klientů. Cílenými investicemi do distribučního zařízení je umožňován další rozvoj české ekonomiky a vytvářen prostor investorům a tím i novým pracovním místům v regionech.