1. 6. 2020

Nadměrný náklad vyjel v pondělí ráno z Jablonného v Podještědí a namířeno bude mít do Červené Vody

Ze severočeské obce Jablonné v Podještědí se 1. června kolem šesté hodiny ráno vydal nadměrný náklad na svou více než 216 kilometrovou cestu až do Červené Vody v okrese Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji. Nadměr by do Červené Vody měl dorazit v úterý po 18 hodině. Nocovat bude přímo v Hradci Králové. Náklad o dvou soupravách a celkové výšce 6,1 metrů bude na mnoha místech potřebovat podjet pod elektrickým vedením. Technici ČEZ Distribuce byli požádáni o uvolnění trasy, na některých místech bude nutné zajistit průjezd pod vedením vysokého i nízkého napětí.

Dva díly mobilheimu, každý o šířce 3,4 m, délce 11,4 metrů a výšce 5, 25 metrů budou umístěny na 2 soupravách a celková výška dosáhne 6,1 metrů.

V trase transportu budeme na některých místech provádět demontáž a opětovnou montáž vedení vysokého i nízkého napětí, odpojení a opětovné zapojení elektrické energie.  Omezení dodávky nejvíce pocítí obyvatelé po trase transportu, v severních, středních a východních Čechách.

Pouze krátkodobé vypnutí zaregistrují obyvatelé severních Čech - např. Mimoně a Kuřivodů. Ve středních Čechách to bude např. Dolní Krupá, Boseň, Horní Bousov. Poté se náklad přesune do východních Čech a krátkodobé vypnutí elektřiny zaregistrují obyvatelé po trase transportu např. v Sobotce, v Jičíně, v Hořicích, v Sadové. Poté náklad zamíří do Hradce Králové, kde bude nocovat.

Druhý den se po 6 hodině ranní se vydá z Hradce Králové směrem na Týniště nad Orlicí. Krátkodobé vypnutí tak pocítí obyvatelé po trase transportu v Týništi nad Orlicí, Žamberku a v Červené Vodě. Do Červené Vody, kde končí svou cestu, by měl dorazit po 18 hodině.

V trase, kudy nadměrný náklad pojede bude na několika místech operativně odstraněno vedení vysokého a nízkého napětí, aby kolos mohl projet. Po projetí nákladních souprav budeme okamžitě vše uvádět do původního stavu. Celá tato operace vyžaduje mimořádné nasazení našich pracovníků. Snahou je, aby omezení dodávek elektřiny pro obyvatele v dotčených částech bylo co nejkratší.

Děkujeme za pochopení omezení, které může přeprava zařízení způsobit.