18. 7. 2017

Lidé chtějí poradit s rozplombováním elektroměru i přeložkami vedení, počet návštěv u energetiků vzrostl na dvojnásobek

Jako krok správným směrem se ukázalo vytvoření technického konzultačního místa (TKM), které otevřela společnost ČEZ Distribuce v dubnu 2017 v Ostravě.

Počet klientů, kteří si do něj našli cestu, se mezi dubnem a červnem zvýšil o 100 procent na více než 600 lidí měsíčně. Ukazuje to na potřebu lidí řešit distribuční požadavky osobně, zvláště když se týkají záležitostí, ve kterých nejsou zběhlí. Nejčastěji chtějí poradit s vyplněním žádosti o připojení nebo přeložku vedení.

Technické konzultační místo je otevřeno pět dní v týdnu v prostorách ostravského Domu energetiky.Klienti většinou přicházejí s žádostí o radu při podání žádosti o připojení nebo o přeložku, chtějí poradit s měřením elektřiny nebo rozplombováním elektroměru, hodně lidí zajímají také informace o odstávkách elektřiny. Těch služeb, které naši odborníci nabízejí, je samozřejmě mnohem více, a klienti si na ně postupně zvykají a začínají je využívat,“ vysvětlil místopředseda představenstva ČEZ Distribuce Vladimír Budinský.

Na TKM vyřizují své požadavky nejen klienti z řad domácností, ale také projekční a elektroinstalační firmy, obce a města i privátní investoři. „Často přicházejí se zcela specifickými požadavky. U nás mají jedinečnou příležitost svůj požadavek nejen zaevidovat, ale také získat přesné informace o dalším postupu, mohou se také osobně setkat a dohodnout s techniky, kteří budou mít jejich projekt na starost,“ dodal Budinský.

Za první tři měsíce fungování TKM pomohla jeho obsluha klientům hlavně při řešení žádostí o připojení a přeložky, kterých bylo přes 900, tedy zhruba 2/3 všech návštěv. Podle předpokladů využívají TKM nejen lidé z Ostravska, zhruba třetina klientů přijíždí z více než 20 kilometrů vzdálených měst a obcí.

Jaké požadavky se v TKM řeší?

  • žádosti o připojení, změnu příkonu
  • přeložky distribučního zařízení
  • nahlášení poruchy
  • informace o odstávkách elektřiny
  • vyjádření ke stavbě, územnímu plánu a projektové dokumentaci
  • zaizolování či odizolování vedení
  • ořezy stromoví v blízkosti vodičů
  • požadavek na vytyčení kabelového vedení v terénu
  • dotazy na spínání HDO
  • požadavky na odplombování či zaplombování odběrného místa a další

Otevření TKM je další krok ČEZ Distribuce ve zlepšování obsluhy svých klientů. Spustila bezplatnou kontaktní linku 800 850 860 pro hlášení poruch a řešení distribučních požadavků. Pro všechny klienty z řad domácností a podnikatelů připravila DIP, nový on-line portál pro komunikaci s distributorem, který nabízí mnoho užitečných informací o odběrném místě. Mimoto zprovoznila -- jako první provozovatel distribuční soustavy v České republice – systémové rozhraní ESB (Enterprise Service Bus), které umožňuje přímou komunikaci mezi systémy distributora a obchodníka.