14. 10. 2016

Letošní král distribuční maturity je z Frýdku Místku

Ve středu 12. října se opět sešli studenti z partnerských středních škol Skupiny ČEZ na třídenním poznávání všeho, co nějak souvisí s distribucí vyrobené energie. Jejich distribuční maturita tentokráte probíhala v Hradci Králové, přičemž teoretické výklady absolvovali například na Dispečinku, v Informačním centru a malé vodní elektrárně Hučák v Hradci Králové či na Rozvodně Neznášov. Sedmatřicet středoškoláků tak získalo znalosti, které se jim budou hodit nejen u maturity, ale případně i na začátku vysokoškolského studia.

„Maturity“ jako takové, ať již jsou zaměřené na klasickou či jadernou energetiku, případně distribuci vyrobené elektrické energie, pořádá Skupina ČEZ již deset let. Jedná se o třídenní program určený vybraným žákům z  partnerských středních škol zaměřených na elektrotechniku a energetiku. „Tento projekt je specifický tím, že studenti získají nejen základní teoretické znalosti, ale seznámí se i s vlastním elektrárenským provozem. Setkají se v něm se zaměstnanci, a také poznají své kolegy z dalších škol, kteří mají podobné zájmy,“ říká Pavel Puff, manažer Útvaru strategický nábor Skupiny ČEZ.

„Distribuční maturitu pořádáme v Hradci podruhé předtím se konala dvakrát v Ostravě a na Kladně a dále v Děčíně,“ upřesňuje Pavel Puff, manažer Útvaru strategický nábor Skupiny ČEZ.

 Náborový specialista Martin Klacián k tomu dodává, že celý vzdělávací program zahrnuje přednášky, besedy, exkurze a praktické semináře s odborníky z ČEZ Distribuce a ČEZ Distribuční služby. „Žáci tak získají konkrétní představu, co obnáší práce v jednotlivých úsecích distribuce energie. Dozvědí se například zajímavosti z provozování sítí vysokého a velmi vysokého napětí, něco o diagnostice, měření a dispečerském řízení distribuční soustavy. V praxi uvidí, jak funguje rozvodna, práci pod napětím či vytyčování podzemního vedení, kde se školí lidé pracující ve výškách a podobně. Samozřejmostí maturity je pak závěrečný test, u něhož rozhodují nejen rychlost, ale především správné odpovědi. Ten, kdo získá nejvíce bodů v nejkratším čase, se pak stane králem všech maturantů,“ přibližuje tradiční program distribuční maturity Martin Klacián.

Distribuční maturity v Hradci Králové se zúčastnili vybraní žáci ze 13 středních škol v Ostravě, Hradci Králové, Lipníku nad Bečvou, Liberci, Dobrušce, Pardubicích, Nymburce, Žďáru nad Sázavou, Olomouci, Mohelnici, Novém Bydžově a Frýdku Místku. O jejich výběru vždy rozhodovali jejich pedagogové, přičemž z některé školy mohli z velkého počtu zájemců opravdu přijet za poznáním jen ti čtyři nejlepší.Jak se většina z přítomných shodla, díky třídennímu poznávání už nyní lépe chápou, jak vše kolem distribuce vyrobené elektrické energie funguje. Hlavně ti ze čtvrtých ročníků, jež za chvíli čeká opravdová maturita, si pochvalovali nabyté znalosti.

Téměř devadesát procent účastníků distribuční maturity by se chtělo dostat na vysokou školu. Více jak třetina z nich pak zvažovala, že by si v budoucnu našla práci u ČEZ nebo ČEPS.

„Jsme velmi rádi, že se mladí zajímají o technické obory. Během tří dnů mají možnost seznámit se s našimi provozy nejen teoreticky, ale i prakticky, na vlastní oči vidí práci našich techniků a specialistů, a to je k nezaplacení. Sehnat odborníka s technickým vzděláním není v dnešní době lehké. Jsme proto velmi rádi, že i my můžeme pomoci žákům, a doufám, že alespoň některé z nich přivítáme v řadách našich odborníků,“ říká Karel Kohout, generální ředitel ČEZ Distribuční služby, jenž vedl se studenty závěrečnou besedu a zároveň jim předával diplomy za účast a absolvování testu.

Mnoho úspěchů v dalším studiu popřál absolventům i Tomáš Murtinger, ředitel úseku Finance a správa společnosti ČEZ Distribuce: “Jsem moc rád, že i letos byl o distribuční maturitu tak velký zájem. Doufám, že jste si odnesli spoustu nových, hlavně praktických zkušeností, které budete dále rozvíjet. Věřím, že s řadou z Vás se nevidím naposledy a v naší společnosti rádi přivítáme absolventy, kterým umožníme další profesní růst.“

 Po absolvování vědomostního testu se Králem Distribuční maturity 2016 stal  Miroslav Mazal ze SŠ elektrostavební a dřevozpracující ve Frýdku Místku. Druhý skončil domácí Jiří Vančura ze SPŠ a SOŠ Hradec Králové  a třetí příčku obsadil Miroslav Chudják  ze SPŠ elektrotechniky a informatiky  v Ostravě. Ostatní rovněž prospěli, ovšem nějaká ta chybička jim ubrala potřebné body, případně se s odevzdáním vyplněného testu, byť jen o vteřiny, zpozdili za třemi nejlepšími. Noví maturanti převzali diplomy a ocenění z rukou generálního ředitele ČEZ Distribuční služby Karla Kohouta a ředitele úseku Finance a Správa ČEZ Distribuce Tomáše Murtingera.