10. 10. 2023

Králem Distribuční maturity 2023 v Kladně se stal Rostislav Horňák z Prahy

Kladno - Distribuční maturitu má za sebou 29 žáků z partnerských středních škol Skupiny ČEZ, kteří se sjeli do Kladna na třídenním poznávání všeho, co nějak souvisí s distribucí vyrobené energie. Teoretická část, včetně závěrečného „maturitního“ testu probíhala tradičně v prostorách kladenského Technického konzultačního místa ČEZ Distribuce. Praktická část se konala v transformovně Dříň, kde se seznámili s termovizní diagnostikou, pohotovostními vozy, vyhledáváním podzemního vedení kabelů a vytyčování poruch. Vyhledávání podzemního vedení kabelů a ukázka práce pod napětím je čekaly i přímo v terénu, a to v Hradební ulici ve Velkém Přítočnu. Jaké to je pracovat ve výškách, si pak sami mohli vyzkoušet na kladenském Polygonu Singing Rock.

„Distribuční maturity mají dlouholetou tradici. Na našich partnerských školách se setkáváme s čím dál větším zájmem o ně. Účast na nich se započítává i do Motivačního programu Prokopa Diviše, jehož garantem je právě ČEZ Distribuce. Z přihlášených žáků tak musí vyučující vždy vybírat ty, kteří jsou nejaktivnější a o studijní obor mají opravdový zájem,“ říká Martin Klacián, náborový specialista Skupiny ČEZ. A co maturity přináší studentům? „V prvé řadě vidí, jak mohou využit znalosti nabyté během studia v praxi a také mohou získat jasnou představu o svém možném budoucím uplatnění. Podle vyučujících z partnerských škol jsou  Distribuční maturita, ale i ta Energetická či Jaderná ojedinělou výrazně prakticky zaměřenou akcí, kam své žáky mohou poslat.“  

Spojení přednášek odborníků a dlouholetých praktiků z ČEZ Distribuce s exkurzí do transformovny a ukázkami prací pod napětím či vytyčování sítí ve Velkém Přítočnu, oslovilo jako vždy všechny účastníky distribuční maturity. Třešničkou na dortu pak pro ně byla možnost navléknout se do bezpečných lezeckých postrojů a například si vyzkoušet, jaké to je vylézt na vrchol sloupu elektrického vedení či viset na laně ve volném prostoru. Všichni tak už mají konkrétní představu o tom, co obnáší práce v jednotlivých úsecích distribuce energie, jak se vůbec vyrábí a co je to energetický mix. Nabyté znalosti jim pak pomohly i zvládnout odpovědi na otázky v závěrečném testu. „Dozvěděli se například zajímavosti z provozování sítí vysokého a velmi vysokého napětí, něco o diagnostice, měření a dispečerském řízení distribuční soustavy a podobně,“ doplnil Martin Klacián.

Podle něj všech 29 účastníků z 11 odborných středních škol, a to Ostrova, Kladna, Rakovníka, Ústí nad Labem, Chomutova (2x), Děčína, Berouna, Mostu a Prahy (2x) v distribučním maturitním testu uspělo, přičemž v některých případech nebyl rozhodující počet získaných bodů za správné odpovědi, ale čas odevzdání. Králem Distribuční maturity 2023 v Kladně se tak stal Rostislav Horňák z VOŠ a SPŠ Františka Křižíka Praha, druhý skončil Milan Synek ze Střední odborné školy EZOS Chomutov a třetí byl Ondřej Žovinec ze Střední školy technické v Mostě.

Energetické maturity ať již jsou zaměřené na klasickou či jadernou energetiku, případně distribuci vyrobené elektrické energie, probíhají již šestnáctým rokem. Vždy se jedná o třídenní program s odborníky se semináři a praktickými ukázkami pro vybrané žáky z partnerských škol Skupiny ČEZ zaměřených na elektrotechniku a energetiku. Kromě Distribuční maturity, která se koná na Kladně, v Ostravě a Hradci Králové, jsou to ještě Energetická maturita zaměřená na klasickou energetiku (v Elektrárně Ledvice) a Jaderné maturity (Temelín či Dukovany) a ESCO maturity (Pardubice a Praha).Samozřejmostí maturity je pak závěrečný test, u něhož rozhodují nejen rychlost, ale především správné odpovědi. Ten, kdo získá nejvíce bodů v nejkratším čase, se pak stane králem všech maturantů.

ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem v Děčíně, provozuje na území České republiky vedení v délce 167 628 km s 3,7 mil. odběrných míst. Společnost působí na území krajů Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Středočeského, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a částečně v kraji Zlínském a Vysočina. Postupnou modernizací, plánovanou rekonstrukcí zařízení distribuční soustavy a proaktivním přístupem stabilně zvyšuje a zajišťuje kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny a plní rostoucí požadavky zákazníků. Cílenými investicemi do distribučního zařízení je umožňován další rozvoj české ekonomiky a vytvářen prostor investorům a tím i novým pracovním místům v regionech. Více na www.cezdistribuce.cz