18. 7. 2017

InterFLex na konferenci InnoGrid2020+

Ve dnech 26. a 27. 6. 2017 proběhla v Bruselu konference Innogrid2020+ organizovaná asociacemi pro provoz přenosových a distribučních sítí –ENTSO-E a EDSO4SG.

Konference s podtitulem “The Network of Netwotks” byla tematicky zaměřena na výzvy rozvoje energetického trhu a nových modelů spolupráce v síťových odvětvích. Prezentovali zde také zástupci Evropské komise, Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER), obchodníků a akademické sféry.

Během celé konference se zde vystřídalo na 40 řečníků, stěžejním tématem jejich příspěvků byla restrukturalizace energetického trhu s ohledem na nové možnosti fungování energetiky v souvislosti zejména s nárůstem decentrální výroby. 

Probíhaly debaty ohledně projektů lokálních energetických společenství a to z pohledu ochrany dat, modelů využití distribuční sítě a odpovědnosti za odchylku. Dále byly představeny projekty digitalizace a využití IoT pro komunikaci se zákazníkem a možnosti „smart appliances“ pro řízení spotřeby.

Značné pozornosti se také dostalo tématu elektromobility a to v kontextu tržního využití řízení nabíjecího cyklu pro potřeby třetích stran.

V samostatné sekci věnované představení realizovaných projektů PDS a PPS se návštěvníkům představilo 22 projektů, včetně projektu InterFlex, na kterém se podílí i ČEZ Distribuce v roli technického ředitele. InterFlex prezentoval koordinátor (Enedis), představeny byly i jednotlivé demonstrační projekty zapojené do projektu InterFlex:

Demo 1 Enedis [FR] si klade za cíl zvýšit využití lokální zdrojů flexibility (výroba/spotřeba) za účelem zvýšení stability sítě, úspory nákladů a maximalizace benefitů pro společnost.

Demo 2 ČEZ Distribuce [CZ] se zabývá integrací obnovitelných a decentrálních zdrojů, akumulace v odběrných místech a elektromobility do DS, tak aby jejich provoz přispíval ke stabilitě soustavy.

Demo 3 Enexis [NL] je zaměřen na integraci akumulace a elektromobility do distribučních oblastí a využití jejich flexibility pro potřeby PDS.

Demo 4 E.ON [SE] je rozdělen na dvě témata: první oblast zjišťuje možnosti vytvoření ostrovního systému, který bude řízen za pomoci malých decentrálních zdrojů a poskytnutou zátěží odběratelem. Druhou oblastí je využití flexibility lokální výroby tepla pro spotřebu přebytečné elektrické energie v distribuční síti.

Demo 5 Avacon [DE] je zaměřený na využití malých decentrálních zdrojů a flexibility zátěží pro řízení distribuční sítě.