12. 1. 2017

Geoportál ČEZ Distribuce pomáhá statisícům uživatelů již 5 let

ČEZ Distribuce již pět let provozuje svůj internetový Geoportál a zájemcům i klientům poskytuje informace a služby spojené technickou infrastrukturou, zařízeními distribuční sítě a jejich polohou. Od počátku roku 2012 vyřídila společnost na 650 tisíc požadavků o Sdělení o existenci sítí. Webovou aplikaci naleznou všichni zájemci a klienti na https://geoportal.cezdistribuce.cz

Geoportál umožňuje klientům, projektantům i samosprávám získat rychle a pohodlně data a informace o existenci sítí i další analytické podklady prostřednictvím internetu. Cílem těchto služeb je poskytovat, ale i zajistit data projektovaných i již provozovaných energetických sítí v systému TE-GIS (technická evidence a geografický informační systém), který je datovou základnou ČEZ Distribuce pro navazující systémy pro výpočty sítí či pro dispečerské řízení sítě. V současné době finišuje projekt Upgrade GIS, který bude znamenat pro ČEZ Distribuci zajištění stability TE-GIS pro evidenci technických informací prvků distribuční sítě, jejich přesné polohy a propojení.

„Obliba Geoportálu každoročně stoupá, což dokládá neustále se zvyšující počet vyřízených požadavků o Sdělení o existenci sítí naší společnosti. Jen za poslední rok 2016 jsme zaznamenali nárůst o dalších 16% ve srovnání s rokem předchozím, a tento trend se opakuje již několik let,“ pochvaluje si využití Geoportálu Zbyněk Businský, vedoucí odboru Správa dat o síti ČEZ Distribuce. Zájem veřejnosti o tyto služby je i díky snadné dostupnosti pro žadatele o informace prostřednictvím internetu, která je dnes nezbytná a velmi žádaná. „Jsme rádi, že naši klienti z 99% preferují elektronickou formu, přináší jim to nejen výhodu rychlého zpracování, ale společně tak šetříme i životní prostředí“, komentuje Zbyněk Businský.

Projektanti a zhotovitelé dokumentace skutečného provedení staveb zase intenzívně využívají automatizované poskytování digitálních dat a přebírání zpracované dokumentace, s využitím nového formátu RDF (Rozšířený datový formát), který v roce 2017 plně nahradí základní datový formát léta používaný.

Externí trh, tedy dodavatelé a projektanti měli dostatek času naučit se s novými nástroji pracovat a většina již zvládla změnu rozsahu a formátu předávaných dat i automatizaci vstupů do systémů ČEZ Distribuce.

 Rostoucí zájem o data i tzv. odborné veřejnosti dokládá graf níže.

Webová aplikace na adrese https://geoportal.cezdistribuce.cz umožňuje zákazníkům získat snadno a rychle přístup k datům společností ČEZ Distribuce, a. s., a ČEZ ICT Services, a. s. využitelným především pro:

  • Sdělení o existenci sítí
  • Dokumentace sítí pro potřeby projektantů investičních akcí¨
  • Úložiště Projektové dokumentace (PD) a Dokumentace skutečného provedení stavby      (DSPS) pro projektanty a geodety investičních akcí společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
  • Data o poloze technické infrastruktury pro pořizovatele územně analytických podkladůAplikace je k dispozici zdarma a umožňuje mj. i sledování stavu vyřízení zadané žádosti. Základní informace o zahájení zpracování žádosti a možnosti odebrání výstupu obdrží klient e-mailem.