17. 1. 2017

Energetici se z Kyrilla poučili

Nejničivější vichřice za několik desítek let má v těchto dnech desetileté výročí. Orkán Kyrill likvidoval lesy a zařízení distribuční soustavy ve dnech 18. – 22. 1. 2007, od té doby přijala ČEZ Distribuce řadu opatření, aby dokázala lépe čelit podobně extrémním poruchovým stavům.

KyrillPodobné jako povodně roku 2002 naučily Českou republiky lépe čelit záplavám, přinesl Kyrill řadu cenných a draze vykoupených zkušeností. Zlepšily se metodické postupy, technické vybavení i informování veřejnosti.

„Kvůli vichřici v roce 2007 byla zpracována rozsáhlá analýza příčin havárií. Analyzovala se slabá místa konstrukcí podpěrných bodů a jejich sestav. Byly navrženy úpravy zatížení větrem v lokalitách s vyšší četností havárií. Byl zahájen program sledování hlavních klimatických veličin přímo na venkovních vedeních. Začali se měnit i české národní a podnikové normy pro stavbu vrchních vedení. Jedná se například o větší nároky na posouzení statiky podpěrných bodů při větším namáhaní větrem, ale i námrazou a jejich kombinovaným působením. Je kladen vyšší důraz na kvalitu projektové dokumentace a vlastní realizaci při výstavbě,“ říká Radim Černý, ředitel úseku Řízení sítí a člen představenstva ČEZ Distribuce.

„V případě rozsáhlých kalamit jsme nově nastavili i spolupráci s externími dodavateli pro výpomoc při mimořádných stavech naší distribuční soustavy. Dále jsme zřídili v rámci zkvalitnění obsluhy našich klientů bezplatnou linku 800 850 860 pro hlášení poruch i dalších distribučních požadavků,“ dodává Radim Černý.

Náklady na likvidaci škod v distribuční soustavě způsobnými kalamitou činily u ČEZ Distribuce 132,8 milionů Kč. Na likvidaci se podílelo více než 1600 pracovníků společností Skupiny ČEZ. Došlo k 7239 poruchám na zařízení DS, z toho 23 poruch na zařízení 110 kV, 1220 poruch na zařízení vysokého napětí a 5996 poruch na zařízení nízkého napětí.

V distribučním území ČEZ zničil orkán „Kyrill“ více jak 2000 sloupů v elektrické síti a zcela vyřadil na 250 kilometrů vedení. Plných 99 % zákazníků (prakticky všechny trvale obydlené stavby) mělo obnovenou dodávku do dvou dnů, někde ale jen díky zapojení dieselagregátů.

Z hlediska Skupiny ČEZ představovala tato kalamita hned několik historických mezníků.

Šlo o historicky nejrozsáhlejší poškození rozvodných sítí.
Poprvé v dějinách podobná událost zasáhla plošně celé území České republiky.
Rekordní byl i dopad na zákazníky, celkem jich v ČR bylo bez elektřiny 1,5 miliónu.
 

Příklady poruch ve světě
Území (stát)
Datum
Rozsah výpadku

Kanada, USA
Listopad 1965
30 mil. osob

Brazílie
Březen 1999
75 mil. osob

Londýn
Srpen 2003
500 tis. osob

Kanada, USA
Srpen 2003
55 mil. osob

Mexiko
Září 2003
3  mil. osob

Itálie
Září 2003
56 mil. osob

Dánsko a jižní Svédsko
Září 2003
5 mil. osob

Německo, Francie, Itálie, Belgie, Španělsko, Portugalsko, Rakousko, Chorvatsko
Listopad 2003
15 mil. domácností

Švédsko
Leden 2005
341 tis. domácností

Moskva
Květen 2005
10 mil. osob

Indonésie (Java, Bali)
Srpen 2005
100 mil. osob

ČR (KYRILL)
Leden 2007
1,5 mil. osob

ČR (EMMA)
Březen 2008
925 tis. osob

ČR (IVAN)
Červen 2008
880 tis. osob

USA
Prosinec 2008
1 mil. osob

Francie
Leden 2009
1,2 mil. osob

Brazílie, Paraguay
Listopad 2009
60 mil. osob

Chile
Březen 2010
Cca 17 mil. osob