26. 8. 2016

Dodávky elektřiny v centru Ostravy posílí nová rozvodna

Nová rozvodna vysokého napětí v ostravské centrální části Fifejdy navýší distribuční kapacitu v celé oblasti, což umožní připojit další odběratele včetně průmyslových firem a zajistí spolehlivější dodávky. Moderní rozvodna, do které bude společnost ČEZ Distribuce investovat přes 200 milionů korun, by měla být hotova na podzim 2017.

Nová rozvodna 110/22 kilovoltů (kV) nahradí současnou spínací stanici 22 kV, která již nevyhovovala kapacitně. Její dokončení vyřeší současný problém s připojováním nových odběratelů a zároveň výrazně zvýší spolehlivost dodávek,“ řekl místopředseda představenstva ČEZ Distribuce Vladimír Budinský.

V plánu je výstavba stále ještě méně využívané, ale velmi praktické zapouzdřené rozvodny s technologiemi uvnitř budovy. „Máme velmi omezený prostor, navíc budeme stavět blízko centra Ostravy. To byly hlavní dva argumenty, které rozhodly pro zapouzdřenou rozvodnu,“ dodal Budinský.

Výstavba ostravské rozvodny je pokračováním investic Skupiny ČEZ, které reagují na restrukturalizaci průmyslu v Moravskoslezském kraji. Od energetiků se nyní očekávají kvalitní dodávky do nově vznikajících zón i pro další firmy, které v regionu rozšiřují svou výrobu. ČEZ Distribuce na to reaguje koncepční modernizací rozvoden i elektrického vedení. V posledním období investovala do rozvoden v Albrechticích, Nošovicích, Lískovci a Novém Jičíně více přes 600 milionů korun.

 

ČEZ Distribuce, a. s. ze Skupiny ČEZ působí na energetickém trhu České republiky již deset let. Společnost provozuje na území České republiky vedení v délce 163 211 km s 3,6 mil. odběrných míst. Postupnou modernizací, plánovanou rekonstrukcí zařízení distribuční soustavy a proaktivním přístupem stabilně zvyšuje a zajišťuje kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny a plní rostoucí požadavky klientů. Cílenými investicemi do distribučního zařízení je umožňován další rozvoj české ekonomiky a vytvářen prostor investorům a tím i novým pracovním místům v regionech.