9. 11. 2015

ČEZ Distribuce pomohla dovybavit chráněné bydlení v Děčíně

Nové vybavení v podobě skříní, ledniček, pračky, mikrovlnky i stropního osvětlení již ke své spokojenosti využívá jedenáct klientů Centra sociálních služeb v Děčíně, v rámci chráněného bydlení v Přemyslově ulici. Na nákup potřebných věcí přispěla společnost ČEZ Distribuce částkou 75 tisíc korun.

lCentrum sociálních služeb Děčín (CSS) je největším poskytovatelem sociálních služeb na Děčínsku. Poskytuje pomoc a podporu fyzickým osobám v nepříznivé sociální situaci v oblasti sociální péče, sociální prevence a sociálního poradenství. Mezi poskytované služby patří například domov pro seniory, služby pro osoby se zdravotním postižením, intervenční i pečovatelské služby i chráněné bydlení. „Díky příspěvku jsme dovybavili domácnosti tím, co bylo nejvíce potřeba. Jsme čerstvě nastěhovaní v nové budově v Přemyslově ulici a lidé se rozkoukávají a učí se v novém prostředí žít. Před tím naši klienti bydleli ve dvou neuzavřených prostorech, teď mají k dispozici tři klasické byty,“ vysvětluje vedoucí střediska CSS Roman Horn.

Centru sociálních služeb přispěla ČEZ Distribuce částkou 75 tisíc korun. „Uvědomujeme si, že kvalitní a pohodlné bydlení je základem pro každého z nás. Pro klienty s mentálním postižením navíc může mít vytvoření nového domova i významné terapeutické účinky. Jsme rádi, že chráněné bydlení nyní tyto možnosti svým klientům nabízí,“ dodává Radim Černý, člen představenstva ČEZ Distribuce.

ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně provozuje na území České republiky vedení v délce 162 583 km s více jak 3,5 mil. odběrných míst. Postupnou modernizací, plánovanou rekonstrukcí zařízení distribuční soustavy a proaktivním přístupem stabilně zvyšuje a zajišťuje kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny a plní rostoucí požadavky zákazníků. Cílenými investicemi do distribučního zařízení je umožňován další rozvoj české ekonomiky a vytvářen prostor investorům a tím i novým pracovním místům v regionech.