6. 4. 2017

ČEZ Distribuce pomáhá zvýšit komfort pacientů ve FN Královské Vinohrady

Klinika popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady vybaví ambulance, operační sály a předsálí nábytkem a dále obnoví nemocniční lůžka na Klinice popáleninové medicíny. Tento nákup v hodnotě 550 tisíc korun je umožněn díky peněžitému daru společnosti ČEZ Distribuce, a.s.

550 tisíc korun dnes symbolicky předal formou šeku generální ředitel ČEZ Distribuce, a. s. Richard Vidlička, přednostovi Kliniky popáleninové medicíny MUDr. Robertu Zajíčkovi, primáři Kliniky popáleninové medicíny Igoru Pafčugovi a zástupci vedení nemocnice prof. MUDr. Petrovi Arenbergerovi, DrSc.

„Naší dlouhodobé a úspěšné spolupráce s ČEZ Distribuce, a.s. si velmi vážíme a darovanou částku použijeme na zvýšení kvality péče o popálené pacienty ze spádové oblasti Čech, kteří jsou na naší klinice léčeni,“ říká MUDr. Zajíček

Klinika popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady je součástí integrovaného záchranného systému, určeného, mimo jiné, k eradikaci následků hromadných neštěstí, včetně radiačních. Jedná se o jedno z největších popáleninových center v Evropě s tradicí přes šedesát let. Zajišťuje komplexní a kontinuální péči o pacienty se všemi typy popáleninového traumatu pro spádovou oblast celých Čech. Statut popáleninového centra byl nemocnici udělen v roce 1991. V průměru je zde hospitalizováno cca tisíc pacientů ročně, z nichž 300 jsou děti.

Na nákup vybavení přispěla společnost ČEZ Distribuce. „Popáleninové centrum jsme se rozhodli podpořit opakovaně. Jsme rádi, že můžeme přispět ke kvalitní léčbě nejen osob zasažených elektrickým proudem, ale také všech pacientů, kteří popáleninovou pomoc potřebují“, vysvětluje Richard Vidlička, generální ředitel společnosti ČEZ Distribuce, která v minulosti uhradila nákup tří přístrojů k síťování kožních transplantátů či nákup klimatizačních jednotek pro větší komfort hospitalizovaných pacientů.

ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem v Děčíně provozuje na území České republiky vedení v délce 163 211 km s více jak 3,6 mil. odběrných míst. Postupnou modernizací, plánovanou rekonstrukcí zařízení distribuční soustavy a proaktivním přístupem stabilně zvyšuje a zajišťuje kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny a plní rostoucí požadavky zákazníků. Cílenými investicemi do distribučního zařízení je umožňován další rozvoj české ekonomiky a vytvářen prostor investorům a tím i novým pracovním místům v regionech.