19. 11. 2019

ČEZ Distribuce otevřela technické konzultační místo v Liberci

Osobně vyřídit své požadavky mohou zákazníci na novém technickém konzultačním místě (TKM) společnosti ČEZ Distribuce v Liberci na adrese Mrštíkova 444/6. Lidé i firmy nejen z Libereckého kraje zde mohou pohodlně vyřešit distribuční požadavky, jako například žádost o připojení, změnu příkonu, informace o odstávkách elektřiny, zaizolování vedení, žádosti o přeložku a další.

„Mnoho našich zákazníků stále preferuje osobní kontakt, nebo je jejich požadavek natolik specifický, že je nutno tuto záležitost vyřešit osobně, popřípadě ve spolupráci s ostatními techniky. Otevřením nového konzultačního místa chceme trvale zlepšovat dostupnost a kvalitu našich služeb, které zákazníkům poskytujeme,“ vysvětluje Michaela Kociánová, členka představenstva ČEZ Distribuce.

Kontaktní místo je určeno všem odběratelům elektřiny především z Libereckého kraje, bez rozdílu dodavatele elektrické energie. TKM bude otevřeno pět dní v týdnu. V pondělí a středu bude otevírací doba od 8 do 17 hodin, v úterý, čtvrtek a pátek od 8 do 14 hodin. Obsluha TKM nabízí všem klientům profesionálně vyškolené zaměstnance, kteří pomohou s požadavky týkající se distribuční problematiky. TKM nebude řešit obchodní záležitosti, ty musí klienti řešit se svým obchodníkem.

V roce 2018 distribuční TKM obsloužila téměř 30 000 zákazníků.  V letošním roce 2019 v období od ledna do října pak kontaktní místa obsloužila již 57 000 zákazníků. „Vzrůstající počty zákazníků vyhledávajících osobní kontakt jednoznačně vypovídají o tom, že jdeme správným směrem,“ dodává Michaela Kociánová.

Jaké požadavky se na TKM budou řešit:

 • žádosti o připojení, změnu příkonu,
 • přeložky distribučního zařízení,
 • nahlášení poruchy,
 • informace o odstávkách elektřiny,
 • vyjádření ke stavbě, územnímu plánu a projektové dokumentaci,
 • zaizolování či odizolování vedení,
 • ořezy stromoví v blízkosti vodičů,
 • požadavek na vytyčení kabelového vedení v terénu,
 • dotazy na spínání HDO,
 • požadavky na odplombování či zaplombování odběrného místa,
 • dotazy technického charakteru a další.

 Otevření TKM v Liberci je další krok ČEZ Distribuce ve zlepšování obsluhy svých zákazníků. Po spuštění bezplatné kontaktní linky 800 850 860 pro hlášení poruch a řešení distribučních požadavků i on-line portálu pro komunikaci s distributorem tzv. DIP (Distribuční informační portál), webu www.bezstavy.cz dále rozšiřuje síť technických konzultačních míst na svém zásobovacím území. V plánu je otevřít kolem desíti TKM, převážně v krajských městech. TKM má ČEZ Distribuce již v Děčíně, Ostravě, Kladně, Plzni, Olomouci a Hradci Králové, Pardubicích, Kolíně a nové právě v Liberci. V blízké době se mohou na své TKM těšit také obyvatelé Karlových Varů.