5. 11. 2019

ČEZ Distribuce otevřela technické konzultační místo v Kolíně

Osobně vyřídit své požadavky mohou zákazníci na novém technickém konzultačním místě (TKM) společnosti ČEZ Distribuce v Kolíně na adrese Dukelských hrdinů 583. Lidé i firmy nejen ze středních Čech zde mohou pohodlně vyřešit distribuční požadavky, jako například žádost o připojení, změnu příkonu, informace o odstávkách elektřiny, zaizolování vedení, žádosti o přeložku a další.

„Mnoho našich zákazníků stále preferuje osobní kontakt, nebo je jejich požadavek natolik specifický, že je nutno tuto záležitost vyřešit osobně, popřípadě ve spolupráci s ostatními techniky. Otevřením nového konzultačního místa chceme trvale zlepšovat dostupnost a kvalitu našich služeb, které zákazníkům poskytujeme,“ vysvětluje Michaela Kociánová, členka představenstva ČEZ Distribuce.

Kontaktní místo je určeno všem odběratelům elektřiny především ze Středočeského kraje, bez rozdílu dodavatele elektrické energie. TKM bude otevřeno pět dní v týdnu. V pondělí a středu bude otevírací doba od 8 do 17 hodin, v úterý, čtvrtek a pátek od 8 do 14 hodin. Obsluha TKM nabízí všem klientům profesionálně vyškolené zaměstnance, kteří pomohou s požadavky týkající se distribuční problematiky. TKM nebude řešit obchodní záležitosti, ty musí klienti řešit se svým obchodníkem.

 V roce 2018 distribuční TKM obsloužila téměř 30 000 zákazníků.  V letošním roce 2019 v období od ledna do září pak kontaktní místa obsloužila více než 50 000 zákazníků. „Vzrůstající počty zákazníků vyhledávajících osobní kontakt jednoznačně vypovídají o tom, že jdeme správným směrem,“ dodává Michaela Kociánová.

 Jaké požadavky se na TKM budou řešit:

 • žádosti o připojení, změnu příkonu,
 • přeložky distribučního zařízení,
 • nahlášení poruchy,
 • informace o odstávkách elektřiny,
 • vyjádření ke stavbě, územnímu plánu a projektové dokumentaci,
 • zaizolování či odizolování vedení,
 • ořezy stromoví v blízkosti vodičů,
 • požadavek na vytyčení kabelového vedení v terénu,
 • dotazy na spínání HDO,
 • požadavky na odplombování či zaplombování odběrného místa,
 • dotazy technického charakteru a další.

Otevření TKM v Kolíně je další krok ČEZ Distribuce ve zlepšování obsluhy svých zákazníků. Po spuštění bezplatné kontaktní linky 800 850 860 pro hlášení poruch a řešení distribučních požadavků i on-line portálu pro komunikaci s distributorem tzv. DIP (Distribuční informační portál), webu www.bezstavy.cz dále rozšiřuje síť technických konzultačních míst na svém zásobovacím území. V plánu je otevřít kolem desíti TKM, převážně v krajských městech. TKM má ČEZ Distribuce již v Děčíně, Ostravě, Kladně, Plzni, Olomouci a Hradci Králové, Pardubicích a nové i Kolíně. V blízké době se tak mohou na své TKM těšit také obyvatelé Liberce a Karlových Varů.