18. 11. 2019

ČEZ Distribuce na konferenci "Blackout a měkké cíle" v IKEM

Blackout ve zdravotnickém zařízení je noční můrou všech zdravotníků, managementu i celého integrovaného záchranného systému. Právě proto se Institut klinické a experimentální medicíny ve spolupráci s ČEZ Distribucí rozhodl uspořádat 18. listopadu 2019 v Kongresovém sálem IKEM konferenci “BLACKOUT A MĚKKÉ CÍLE“, která nabídla především prostor pro diskusi, rozvoj možností spolupráce a navržení jednotlivých variant řešení nejrůznějších mimořádných událostí.

Za přispění předních osobností z univerzit i praxe se dostala na program 1. ročníku konference témata jako technické aspekty blackoutu, jeho dopad na zdraví obyvatel nebo krizový management při mimořádných událostech. „Nikdo z nás takovou situaci dosud nezažil a doufejme, že ani nezažije. Existují plány a návrhy řešení jednotlivých mimořádných událostí, neustále se cvičí a zkouší různé možnosti evakuací, připravujeme se na rozličné varianty problémů, které nás mohou potkat. Vše je ale v rovině úvah a teorií a realita nakonec může být zcela odlišná. Proto velmi oceňuji, že jsme se dnes v IKEM setkali,“ vysvětluje ředitel IKEM Ing. Michal Stiborek, MBA.

 

Blackout je jev, kdy je velká část nebo dokonce celá soustava bez napětí. „Příčin může být hned několik. Elektrizační soustavu ohrožují jak vlivy fyzikální, jako je přetížení sítě nebo pokles či vzrůst frekvence, tak i přírodní vlivy, selhání lidského faktoru a v dnešní době také kybernetické útoky. Jak ukazují případy ze světa, následky mohou být značné, protože úplná obnova napájení může trvat i několik dnů. Je velmi důležité, aby nejen zdravotnická zařízení, ale de facto všichni byli připraveni na eventuální řešení problémů spojených s mimořádnými událostmi. Provozovatelé distribuční sítě i ČEPS jsou na mimořádné situace připraveni a pravidelně nacvičují jejich řešení na společných cvičeních,“ říká Ing. Martin Zmelík, MBA, předseda představenstva ČEZ Distribuce.

 

V rámci konference byla možnost si vyzkoušet jízdu elektromobilem ČEZ a společnost ÚJV Řež představila účastníkům svůj unikátní přenosný DC zdroj napájení s vodíkovým palivovým článkem Power-box 180W. Právě ten by i v případě blackoutu mohl být řešením krizových situací ve zdravotnictví, protože dokáže zajistit dlouhodobé napájení potřebných zařízení. Principem napájení je vodíkový palivový článek, který slouží jako zdroj energie. Podle velikosti je možné Power-box používat pro jednotlivé konkrétní přístroje, tak při krizových situacích, kdy není možné se připojit do veřejné sítě.

Konference “Blackout a měkké cíle“ ukázala, že nejdůležitější je kritickým situacím systematicky předcházet. Blackout byl – a v budoucnu také dále bude – velkým rizikem a potenciálním problémem přenosových sítí. Proto je potřeba se na všechny mimořádné události připravit, a to včetně postupů, scénářů a praktických nácviků řešení vzniklých situací.