2. 11. 2016

ČEZ Distribuce má vlastní call centrum v Zábřehu na Moravě

Do Zábřehu mohou volat všichni klienti ČEZ Distribuce na bezplatnou linku 800 850 860 pro hlášení poruch i vyřízení dalších distribučních požadavků. Call centrum funguje nepřetržitě 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.

„Oddělením vlastního distribučního call centra chceme klást důraz na zvýšenou profesionalitu a technickou znalost i odbornost našich zaměstnanců, a tím přispět k rychlejšímu odbavení volajících klientů a tedy i k jejich spokojenosti,“ přeje si Vladimír Budinský, místopředseda představenstva ČEZ Distribuce.

V souvislosti s touto změnou přechází pracovníci call centra v Zábřehu plně pod společnost ČEZ Distribuce. Pro klienty Distribuce byla spuštěna vlastní bezplatná linka 800 850 860, na kterou volající mohou hlásit nejen poruchy, ale všichni zde získají také informace o odstávkách elektřiny a řešit mohou veškerou distribuční problematiku, jako je vyjádření ke stavbě, územnímu plánu a projektové dokumentaci, zaizolování či odizolování vedení, ořezy stromoví v blízkosti vodičů, vytyčení kabelového vedení v terénu, požadavky na HDO, přeložky distribučního zařízení, smlouvy o distribuci elektřiny, požadavky na odplombování či zaplombování odběrného místa a další. Kromě bezplatné linky nabídla ČEZ Distribuce také webový distribuční portál DIP. Mohou ho využívat nejen klienti, ale také obchodníci s elektřinou, jejichž informační systémy se přes ESB rozhraní napojí přímo na systém distributora.

Pro zákazníky ČEZ Prodej jsou pak určena call centra v Plzni, Kolíně a Třebíči, kdy mohou všichni volající využít dosavadní Zákaznickou linku ČEZ Prodej - 800 810 820. Současná Zákaznická centra budou dále spravována společností ČEZ Prodej, jejíž 2,6 milionu zákazníků na nich vyřeší veškeré potřeby související s dodávkami elektřiny, plynu a dalších produktů.

Již od října mají obě společnosti zcela samostatné IT systémy. Skupina ČEZ oddělením distribuční a prodejní části jako první v České republice naplňuje nařízení evropské legislativy směřující ke kompletní liberalizaci trhu s elektřinou. Tyto změny se nijak nedotknou fungování distribuční sítě ani samotných dodávek elektřiny, plynu a dalších služeb.

ČEZ Distribuce, a. s. ze Skupiny ČEZ působí na energetickém trhu České republiky již deset let. Společnost provozuje na území České republiky vedení v délce 163 211 km s 3,6 mil. odběrných míst. Postupnou modernizací, plánovanou rekonstrukcí zařízení distribuční soustavy a proaktivním přístupem stabilně zvyšuje a zajišťuje kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny a plní rostoucí požadavky klientů. Cílenými investicemi do distribučního zařízení je umožňován další rozvoj české ekonomiky a vytvářen prostor investorům a tím i novým pracovním místům v regionech.