Střední průmyslová škola v Kladně již zná své novodobé Prokopy Diviše

Kladno – Motivační program Prokopa Diviše pro školní rok 2018/19, který pro studenty elektrooborů z partnerských škol Skupiny ČEZ již potřetí vyhlásila ČEZ Distribuce společně s Asociací energetických manažerů, má v případě SPŠ a VOŠ Kladno již své vítěze. Devět nejlepších z druhého až čtvrtého ročníku studia oboru elektrotechnika si tak 5. června převzalo diplomy a symbolické šeky s částkami 16, 11, 7 tisíc korun. SPŠ Kladno se přitom zapojila do motivačního programu podruhé.

„Prokop Diviš je opravdu zajímavým motivačním programem. Vloni jsme si ho vyzkoušeli poprvé a mezi žáky vyvolal velkou soutěživost, což u mnohých vedlo ke zlepšení prospěchu. Celkově se zlepšila i takzvaná studijní bezúhonnost. Že je opravdu motivační pak dokazuje, že z loňských devíti nejlepších se čtyři opakují. Respektive ti co postoupili do třetího a čtvrtého ročníku, se opět umístili na prvním či druhém místě. Druháci se pro změnu sami od sebe zapojili do aktivit našeho technického kroužku, v němž se připravovali na různé technické soutěže. Se všemi jsem i spokojený jak po stránce prospěchu tak i kázně,“konstatoval Miroslav Dundr, ředitel SPŠ a VOŠ Kladno. Podle něj zájem o elektrotechnické obory mezi mladými lidmi všeobecně vzrůstá. „Zdá se, že nastupují silnější ročníky, máme letos i dost žáků z Prahy, protože tam už se pro naplněnost na školu nedostali. Myslím, že v tomto směru jsme z nejhoršího venku.“

Motivační program Prokopa Diviše je vlastně o tom, že po celý školní rok sbírají budoucí elektrotechnici body podle toho, jak jim to jde ve škole i mimo ni, například v odborných soutěžích a dalších aktivitách nad rámec běžného studia. Hlavní motivací k dobrým studijním výsledkům je pochopitelně peněžitá odměna (16 000, 11 000 a 7 000 Kč, dle umístění na 1. – 3. místě, a to v každém od druhého ročníku výše) od ČEZ Distribuce. Jednoduše řečeno, každý kdo po celý školní rok splňoval určitá kritéria, měl šanci uspět. Nejdůležitější byl pochopitelně dobrý školní prospěch, dále aktivita během výuky, účast v programech a projektech pořádaných Skupinou ČEZ i těch dalších. Celoroční samozřejmostí pak byla takzvaná studijní bezúhonnost. Tedy žádná snížená známka z chování či jiný postih za nekázeň a přestupky proti školnímu řádu.

„Velice nás těší, že mezi žáky středních škol se opět probouzí zájem o elektrotechnické obory. Určitě budeme rádi, když si někteří z nich najdou cestu k nám, a to jak středoškolští praktikanti, tak i třeba později po vysokoškolském studiu. Motivační program Prokopa Diviše, který jsme společně s Asociací energetických manažerů začali realizovat před třemi roky, má tudíž smysl. My možná získáme nové posily v rámci generační obměny, studenti svou pílí a snahou pak mohou získat zajímavé finanční částky. Sice je mohou využít podle svého uvážení, ale jak je mi známo, většina z nich získané prostředky použila na své další studium,“ poznamenal Radim Černý, ředitel úseku Řízení sítí ČEZ Distribuce.

A kdo si odnesl některý z šeků s výše vypsanými částkami 16, 11 a 7 000 korun? Z druhého ročníku SPŠ to byli Filip Valenta, Matyáš Tóth a Milan Davídek. Ve třetím ročníku byli nejlepšími Jaroslav Buben, Vasyl Martynovskyy a Adam Pelcman a ve čtvrtém Michal Procházka, Jakub Vážný a Zdeněk Landa. Všem k úspěchu pogratulovali, diplomy a symbolické šeky předali Radim Černý za ČEZ Distribuci a Pavel Chejn z Asociace energetickým manažerů. Gratulace se pochopitelně dočkali i od ředitele školy Miroslava Dundra.

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy